Uppdatering Covid-19

Den förhöjda risknivån för spridning av Coronaviruset har olika påverkan för Stockholmsfotbollens aktiviteter. Här återfinns rekommendationer kring olika sammanhang. Utgångspunkten är de nationella rekommendationerna som regelbundet ges och uppdateras, samt att alla individer har ett ansvar att följa dessa och i tillägg göra en egen bedömning om deltagande. Kvällens planerade fortbildning med DIF Fotboll på Bosön skjuts upp, medan F05:s distriktslagsmatch spelas.

Aktiviteter arrangerade av StFF som i dagsläget påverkas (2020-03-12)

 • Fortbildning med DIF Fotboll skjuts upp (planerad till 2020-03-12)
 • Distriktslagsmatch F05 spelas (planerad till 2020-03-12)
 • Utbildningar/kurser genomförs som planerat

Träningar på föreningsnivå

 • Följ de nationella rekommendationerna.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering framåt.

Cuper/träningsmatcher

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 500 personer får hållas.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Arrangören beslutar själva kring genomförandet och ska särskilt beakta:
  • I vilken utsträckning cupen/träningsmatchen samlar individer från flera olika delar av landet och/eller andra länder, samt hur många individer som tävlingen totalt uppskattas samla.
  • Hur den lokala situationen ser ut, både gällande tävlingsplatsen men även smittspridningen.
  • Alternativa sätt att genomföra cupen/träningsmatchen, t.ex. genom begränsningar för publik, justerat spelschema
   eller byte av tävlingsplats.
 • Om cupen inte går att genomföra, är våra rekommendationer att anmälningsavgiften återbetalas.

Utbildningar och möten

 • Följ de nationella rekommendationerna, beakta att inga allmänna sammankomster för fler än 500 personer får hållas.
 • Gör det enkelt att tvätta händerna och tänk på att hålla personlig distans.
 • Var uppmärksam på att det kan finnas moment och platser som kan innebära högre risk för smittspridning, t.ex. vid delad utrustning, fysiska moment, fik och omklädningsrum.
 • Informera deltagare på träffarna om förhållningssätt och planering.