Tillsammans för en tryggare matchmiljö

Stockholms Fotbollförbund arrangerar runt 40 000 fotbollsmatcher varje säsong och drygt 3 000 domare utbildas. Att vara domare är en utsatt position. I en försvinnande liten del av dessa matcher kan domaren till och med råka fysiskt illa ut. Men vanligare är att domaren får utstå skällsord och dumheter från spelare, ledare och åskådare. Hur vanligt detta är finns det ingen statistik på, men en gång är en gång för mycket. Detta gör att många domare känner sig otillräckliga och faktiskt slutar som domare. Fotbollens matchmiljö får människor att må dåligt. Ska vi ha det så?

Vi önskar, nej kräver, att spelare, ledare och åskådare rannsakar sig själva och bidrar till en positiv förändring av matchmiljön kring fotbollsplanerna. För så här kan vi inte ha det!

Andrea Möllerberg, Distriktschef Stockholms Fotbollförbund:
"Stockholms Fotbollförbund har startat ett projekt vars syfte är att lyfta fram domarna, stötta dem och påvisa behovet av en förändring av alla inblandades medverkan vid fotbollsplanerna. Oavsett om det är få domare som behöver utstå verbala påhopp i förhållande till det antal matcher som spelas, så skall ingen behöva känna sig utsatt. Tillsammans med våra samarbetspartners Volkswagen Stockholm och adidas, visar vi ett tydligt budskap på våra ungdomsdomares kläder, som är ett av flera steg till att förbättra Stockholmsfotbollens matchmiljö".

Tillsammans för en tryggare matchmiljö

Stockholms Fotbollförbund vill rikta ett stort tack till alla de föreningar vi fick möjlighet att besöka under torsdagen när stora delar av kansliet gav sig ut i distriktet för att dela ut domarkit till föreningar som arrangerar domarkurser. Syftet med besöken och framtagandet av domarkit, är att uppmärksamma domarnas tuffa tillvaro samt visa att en förbättring av matchmiljön är en prioriterad fråga. Det är en form av gerillamarknadsföring, d v s vi vill skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt för att skapa viral spridning och nå så många som möjligt - Tillsammans för en tryggare matchmiljö!

Tack till föreningarna som vi besökte

Mer information om domarkiten

Lyssna på radiointervjun i P4 Stockholm