Tack – Tillsammans!

Stockholms Fotbollförbund vill rikta ett stort tack till alla de föreningar vi fick möjlighet att besöka under torsdagen när hela kansliet gav sig ut i distriktet för att dela ut domarkit till föreningar som arrangerar domarkurser. Syftet med besöken och framtagandet av domarkit, är uppmärksamma domarnas tuffa tillvaro samt att visa att förbättring av matchmiljön är en prioriterad fråga. Det var en form av gerillamarknadsföring, d v s vi vill skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt för att skapa viral spridning och nå så många som möjligt. Vilket härligt gensvar vi fick! Nu jobbar vi -> Tillsammans för en tryggare matchmiljö! Här finns ytterligare info om våra domarkit.