Säg NEJ! – stoppa matchfixning

Mot bakgrund av det rådande läget i världen, och det vakuum inom elitidrotten som det har medfört, ser vi för närvarande ett väldigt stort intresse hos en mängd spelbolag världen över att erbjuda spel på våra svenska träningsmatcher. Det gäller även träningsmatcher mellan lag lägre nere i seriesystemen som vanligtvis inte är föremål för vadhållning. Med detta faktum följer att ni inom föreningarna riskerar att bli kontaktade av kända och okända personer, både representanter från spelbolag och spelare, som önskar diverse spelrelaterad information från er. Det är viktigt att ni känner till att ni inte har någon skyldighet att lämna ut sådan information och vår rekommendation är därför att ni ignorerar dessa kontakter så gott det går (undantaget är den skyldighet det finns enligt avtal för föreningarna i Ettan och division 2 att lämna information till Svenska Spel).

Det rådande läget föranleder också att vi ser ett starkt behov av att ni informerar spelartruppen i ert representationslag om de gällande reglerna i Matchfixingreglementet (MFR):

Förbjuden vadhållning, 1.2 § MFR

Det är förbjudet för bl.a. spelare och ledare, som kan påverka matchresultatet eller delmoment i en match (t.ex. varningar, hörnor etc.) att ingå vadhållning gällande matchen. Förbudet omfattar även spel genom ombud. Det är inte heller tillåtet att ingå vadhållning baserat på att det egna laget ska vinna matchen. Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher.

Förbjuden manipulation, 1.3 § MFR

Det är förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av matchresultat eller delmoment under en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv ingått vadhållning på matchen.

Anmälningsplikt, 1.3 och 1.6 §§ MFR

Samtliga spelare, ledare, funktionär eller förtroendevalda inom svensk fotboll som blir kontaktade för att medverka till förbjuden manipulation, eller på annat sätt får kännedom om förbjudna förfaranden enligt MFR, måste omgående anmäla detta till SvFF. En sådan anmälningsskyldighet kan även fullgöras genom användandeav RF:s tipsfunktion på www.minmatch.se (även på engelska), där information kan lämnas anonymt.

Påföljder, 4 § MFR

Enskild person som bryter mot MFR ska stängas av från all organiserad idrottsverksamhet i upp till tio år. Om överträdelsen gäller förbjuden manipulation är minimistraffet ett års avstängning. En avstängning har global verkan. Som förmildrande kan beaktas att en person medverkat i utredningen genom att lämna betydelsefull information.
Förening som bryter mot MFR kan ådömas böter med lägst 10 000 kr och högst 500 000 kr.

Brev till föreningarna gällande det rådande läget på spelmarknaden

Om ni har några frågor kring ovanstående är ni välkomna att kontakta undertecknad, Johan Claesson eller 08-735 95 53.

Johan Claesson, Svenska Fotbollförbundet, Integrity Officer

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

Både RF och Svenska FF har tagit fram bestämmelser, material och filmer för att informera samt stoppa matchfixning.

I idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet står bland annat:

  • Det är förbjudet att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka i vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet i enligt vad som närmare anges i detta reglemente.
  • Idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga tävlingsfunktionärer eller andra som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika tävlingsmoment under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler.
  • Om en idrottsutövare, förtroendevald eller annan ledare, domare, annan tävlingsfunktionär eller annan som kan påverka resultatet eller delmoment under en tävling blir kontaktad av någon för att medverka till vadhållning eller annan manipulation av angivet sätt, är personen skyldig att omgående underrätta vederbörande SF om detta.

Ovanstående är bara ett utdrag av reglementet, här kan du läsa hela reglementet.

Frågor och svar gällande matchfixning kan du läsa på Min matchs hemsida.

Några korta tips och råd:

Din framtid inom fotbollen hänger på dig själv. Om du gör dig skyldig till matchfixing blir du bestraffad av ditt förbund och kan dessutom bli dömd i allmän domstol.

Du riskerar:

  • Tio års avstängning från fotboll och all annan idrott.
  • Dryga böter
  • Fängelsestraff

Du och din närmaste omgivning kommer alltid leva med skammen, som också drabbar din förening.

Om någon ber dig att medverka till manipulation av en match:

  • Identifiera - Vad är det som händer dig?
  • Ignorera - Säg "NEJ" omedelbart.
  • Informera - Berätta för din tränare eller ditt förbund så fort som möjligt.

Bli inte inblandad i organiserad brottslighet!

vår hemsida har vi samlat information och material för att stoppa matchfixning.