Rekommendationer coronaviruset

Risken för smittspridning av coronavirussjukdom covid 19 är låg enligt Folkhälsomyndigheten vars rekommendationer StFF följer. Vi har full förståelse för att det finns en oro kring virussjukdomen och förstår att distriktets föreningar får frågor från oroliga föräldrar om hur de hanterar situationen. Det är upp till varje förening att ta beslut och informera sina medlemmar, ett sätt kan vara att göra som IFK Lidingö FK, framför allt bör förhållningssätt och åtgärder kommuniceras.