Årsberättelsen 2019 – verksamhetsplan

Tidigare var verksamhetsplanen en del av årsberättelsen. Till i år har styrelsen valt att göra en separat och mer utförlig plan för 2020. Detta för att ge mer underlag till de fokusområden och aktiviteter som vi vill se utförda under det kommande verksamhetsåret.

Vi inom StFF är ju en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Vi förhåller oss till de strategier och planer som vi direkt och indirekt har varit med att besluta om såsom ett av de 24 distrikt inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF)

Den vision, målbild och de sju strategiska mål som ingår i StFF:s övergripande verksamhetsplan för 2018 - 2022, beslutades på årsmötet i mars 2018. Det är det vi förhåller oss till. Vi förhåller oss även till de uppgifter vi blir delegerade att utföra av SvFF. Dessa består dels av de s.k. basuppgifterna dels av prioriterade uppgifter för varje verksamhetsår. Mer om detta kan ni läsa om längre fram.

För 2020 har vi valt att fokusera på tre av våra sju strategiska mål. Att vi valt ut ett fåtal är just för att vi vill vara tydliga med att inom dessa tre områden vill vi skapa förändring och förflyttning. Det är här vi skall börja, det är här vi skall lägga resurser och prioritera. Det är dessa tre områden som styrelsen kommer följa upp extra tydligt. Med detta sagt betyder inte det att vi inte kommer jobba med de andra fyra. De övriga fyra strategiska målen omfattas av de arbetsuppgifter som utförs på kansliet.

De tre områden vi valt att fokusera på under 2020:

  • Förbättrad jämställdhet på alla nivåer
  • Bättre ledare
  • Aktivt sprida ett positivt budskap om Stockholmsfotbollen

Vikten av att arbeta vidare med jämställdhet som ett prioriterat fokusområde handlar inte bara om att öka antalet kvinnor inom fotbollen. Det handlar om kvinnors kompetens och deras sätt att leda vilket skapar en dynamisk fotbollsverksamhet. Vi behöver fortsätta vara pådrivande i detta arbete för att nå en mer jämställd fotboll. Enligt det manifest vi tagit fram ingår även mångfald och inkludering som viktiga delar för att skapa den Stockholmsfotbollen vi vill ha.

Det ställs allt högre krav på våra ledare i det alltmer komplexa samhälle vi lever i. Fotbollen är den i särklass största idrotten i Sverige och i Stockholm, därmed blir vi en viktig samhällsaktör. För att nå de mål vi satt upp i svensk idrott, svensk fotboll och i Stockholmsfotbollen, är ledaren nyckelperson för att skapa en utvecklande, trygg och säker miljö för våra barn, ungdomar och äldre. Vi vill skapa bra fotbollsspelare och bra individer enligt den värdegrund vi står för.

Kommunikation och berättelser om vad vi gör är centralt för oss. Vi vet inom rörelsen hur mycket tid, glädje och engagemang som läggs ned, men det är många som inte vet, inte minst bland vår politiker och makthavare. De nås ofta via medierna av problem och tråkigheter istället för all den nytta och glädje vi skapar dagligen för så många. Vi måste se till att berätta detta själva, det är ingen annan som gör det. Vi måste se till att plocka fram all det goda för att få resurser i form av anläggningar att spela på, stöd till våra ledare och stöd till vår verksamhet som motsvarar det vi levererar in.

I filen nedan kan ni fördjupa er ytterligare och på slutet framgår några av de specifika aktiviteter vi avser utföra under 2020 samt de ekonomiska ramar vi har att leva efter. Vi avser att göra ett överskott även 2020 för att täcka den sista biten av det underskott vi levt under sedan 2016.

Läs hela verksamhetsplanen (PDF-dokument, 1,5 MB)

Läs hela årsberättelsen (PDF-dokument, 11,0 MB)