Årsberättelsen 2019 – styrelsens ord

Stockholms FF:s styrelse fortsatte med att förlägga möten hos våra föreningar, tre föreningar fick besök under 2019. I och med att jämställdhet var en prioriterad strategi bildades ett jämställdhetsråd. En annan nyhet var kommittén för tävlingsutveckling.

Lars EkholmerStyrelsen har haft tolv protokollförda styrelsemöten under året samt två styrelsekonferenser med övernattning. Utöver detta genomfördes en mängd arbetsmöten med personal på kontoret och möten med kommunpolitiker, representanter från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och RF-SISU Stockholm. Ett par av styrelsens ledamöter har även förtroendeuppdrag i SvFF:s kommittéer kopplat till anläggningar och tävling.

Vi har fortsatt att försöka förlägga styrelsemötena så långt det är möjligt hos våra föreningar. Under året har vi haft möten hos FOC Farsta och IFK Lidingö FK och Solberga BK. Vi hoppas kunna utveckla detta mer under 2020.

Under 2019 har vi, av våra sju strategiska mål, valt att fokusera på jämställdhet. Vi bildade ett råd under ledning av Victoria Escobar och genomförde en rad aktiviteter på kontoret och i verksamheten för att ta de första stegen till en jämställd fotboll. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 och med den organisation som sjösattes under ledning av vår nya distriktschef, Andrea Möllerberg, finns det goda förutsättningar för att ta ytterligare steg under 2020.

Martin Månsson, Katarina Zätterström och Magnus Stenberg.

Under 2019 har vi bildat en ny kommitté, Tävlingsutvecklingskommittén (TUK), i syfte att utveckla våra tävlingsformer. Ett förslag som arbetades och presenterades på representantskapet i november 2019 var den så kallade Stockholmsserien. Förslaget väckte sådant gillande av de församlade föreningarna att det beslutades om att införa serien redan från och med säsongen 2020. I skrivande stund har antal anmälningar varit stort, så vi ser med spänning fram emot utfallet!

Anläggningsfrågan har varit, är och kommer vara en stor fråga för oss. Under 2019 har vi tillsammans med ordförandena i ett antal större sporter i Stockholm uppvaktat politiker i Stockholms Stadshus. Vi hade hoppats på mer pengar till anläggningar i budgeten för 2020, men vi har trots allt lyckats hitta fram till en konstruktiv dialog så det finns visst hopp för framtiden. I övrigt har anläggningsfrågan handlat mycket om bullerproblemen på Boovallen i Nacka och Ursviks IP i Sundbyberg. För närvarande väntar vi på beskeden från den överklagan som ligger på högsta instans gällande Boovallen. Vidare jobbar vi intensivt med miljöfrågorna kring konstgräs och granulat, där vi tagit initiativ och är med i en rad projekt för att förbättra underhållet, minska den negativa miljöpåverkan och finna nya miljövänligare alternativ.

Lena Julin, Jonas Olsson och Emma Svensson.

För 2019 kommer vi att redovisa ett betydande överskott, mycket tack vare de uppgörelser som träffades med revisionsfirman E&Y och den tidigare medarbetaren på StFF. Detta tillsammans med en positiv utveckling i den löpande verksamheten gör att vi har tagit ett stort kliv till att återställa under-skottet i det egna kapitalet. Likviditeten är god.

För 2020 ser vi fram emot att ytterligare utveckla Stockholmsfotbollen. Överenskommelsen med RF- SISU/Stockholm om föreningsutveckling och andra samarbetsformer gör att vi tydligare kan verka för att koncentrera oss på att utveckla vår fotbollsverksamhet (innefattar fotboll, futsal och beach soccer). Vi ser också fram emot att för styrelsens del kunna jobba ännu mer strategiskt med de stora framtidsfrågorna för att utveckla Stockholmsfotbollen. Detta omfattar en utveckling av dialogen med de förtroendevalda i våra föreningar, våra kommunpolitiker, Svenska Fotbollförbundet och dess intresseorganisationer, RF-SISU/Stockholm och Korpen.

Styrelsen genom Lars Ekholmer

Läs hela årsberättelsen (PDF-dokument, 11,0 MB)