Ungdomsfonden är öppen igen

Efter lite justeringar i ansökningsförfarandet och i föreskrifterna går det att söka medel från Stockholms FF:s ungdomsfond igen.

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till träningskläder, lagkassan eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Numera går det att fylla i blanketten direkt på webben, efter en påskrift av målsman scannar man i blanketten och mejlar in den. Det går även att skicka blanketten till Stockholms Fotbollförbund per brev.

Uppdaterat 2020-12-01 - Ansökan är nu stängd för 2020

Föreskrifter för Ungdomsfonden Ansökan till Ungdomsfonden