Stockholms FF kallar till årsmöte

Årsmötet äger rum den 3 mars med start kl. 19.00 i Folksams lokaler, Bohusgatan 14, Stockholm. Notera att Styrelsen, enligt beslut på årsmötet 2019, arbetat fram ett förslag till nya stadgar. Dessa finns bifogade här inklusive följebrev. Dagordningen framgår av de nya stadgarna. Inga andra ärenden än de upptagna får avgöras. Föreningens representanter anmäls till Helena Rydh Norin senast den 26 februari.