StFF på UEFA:s Grassroots Club Development

Föreningsutvecklingskommitténs ordförande tillika IFK Viksjös ordförande, Mattias Lindström, deltog, tillsammans Svenska Fotbollförbundets representanter, i UEFA:s Grassroots Club Development i Frankfurt den 2-6 februari. Konferensen behandlade föreningsutveckling generellt och specifikt Diplomerad förening.

- Personligen blev jag glatt överraskad över att UEFA lägger så stort fokus som de gör på ett så viktigt område som föreningsutveckling, konstaterar Mattias Lindström.

UEFA Grassroots Ambassador och Honarary UEFA Member, Per Omdahl höll ett anförande där han kom in på vikten av jämställdhet inom fotbollsvärlden och hur mycket länderna behöver jobba för att förbättra den runtom i Europa.

- Vi ska börja smått istället för att vänta och försöka göra allt. Pers motto "keep it simple", fastnade hos mig, säger Mattias Lindström.

Den andra dagen på konferensen inleddes med att Sveriges representanter på plats fick hålla en längre dragning om svensk fotboll. Svenska Fotbollförbundets Peter Landström och Anna Malmén berättade om implementationen av Diplomerad förening, medan Mattias Lindström fick möjlighet att presentera processen ur IFK Viksjös synvinkel, hur föreningen tog sig an de olika delarna tillsammans med StFF:s Urban Helsing samt RF-SISU Stockholm.

- Dragningen följdes av många nyfikna frågor samt beröm från UEFA. Det var en mycket trevlig tillställning och roligt att få bekräftelse för vårt genomförande av Diplomerad förening och att inspirera andra, tycker Mattias Lindström.

Dagen fortsatte med att Georgien presenterade hur de har satt ihop en ny Club Development Strategy följt av Portugal som berättade om hur de arbetar kring föreningsutveckling. Den senare arbetar inte med föreningsutveckling som ett eget område, utan de försöker få in det i den övriga verksamheten. Portugal funderar dock på hur de kan skapa en hel egen avdelning som mer fokuserat och dedikerat kan arbeta med föreningsutveckling.

Vistelsen innehöll också flera gruppdiskussioner, rollspel och redovisningar.
- Det var en riktigt bra konferens med bra diskussioner och hög lärandegrad. Också roligt att få bekräftelse på att Sverige och Stockholm ligger långt fram inom många områden. Jämställdhet genomsyrade hela konferensen och även om många länder tidigare inte riktigt har förstått att det ska högre upp på agendan, gör de det förhoppningsvis nu.

Vill din förening genomföra Diplomerad förening? Läs mer här!