Handlingarna till årsmötet är presenterade

Nu finns årsberättelsen och alla handlingar till det kommande årsmötet som äger rum den 3 mars, kl. 19.00 i Folksamshuset. Vi vill påminna om att årsmötet ska besluta om nya stadgar där en av förändringarna är att årsmötet väljer alla ledamöter till valberedningen.

Vid årsmötet 2019 beslutades att styrelsen skulle arbeta fram ett förslag till nya stadgar för Stockholms Fotbollförbund.

Vid det kommande årsmötet kommer därför förslag på nya stadgar att behandlas.

Styrelsen vill nedan i korthet redogöra för några av de större förändringar som görs.

  • Förslaget till de nya stadgarna utgår från RF:s bestämmelser och SvFF:s normalstadgar för ett SDF
  • Enligt RF 14 kap skall bestraffningsärenden behandlas av ett organ som väljs av årsstämman och som inte tillsätts av styrelsen. Den tidigare disciplinkommittén försvinner därmed och ersätts av en disciplinnämnd.
  • Styrelsen har tidigare föreslagit ordföranden i valberedningen. Detta nomineringsförfarande försvinner och istället är det medlemsföreningarna som nominerar ordförande och ledamöter till valberedningen.
  • I det nya förslaget finns ingen bestämmelse om att ha vissa bestämda kommittéer. Däremot tillkommer en bestämmelse i stadgarna att den verksamhetsplan/arbetsplan som fastställs på årsstämman ska innehålla förslag på vilka kommittéer som ska finnas det kommande verksamhetsåret.

De nya förslaget till StFF:s stadgar har arbetats fram i samråd med Krister Lindgren, ordförande i besvärskommittén samt jurister på Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Den 22/1 2020 godkände SvFF:s styrelse, förslaget till nya Stadgar för StFF, med förbehållet att de fastställs av årsmötet i Stockholms Fotbollförbund.

Glöm inte att anmälan till mötet ska vara Helena Rydh Norin tillhanda senast den 26 februari och vi ser gärna att er förening skickar en kvinnlig representant.

Här finns alla handlingar

Här kan du läsa årsberättelsen (PDF-dokument, 11,0 MB)