Förändringar gällande tillsättning av domarteam

Det är fler och fler matcher som kräver domarteam, det vill säga tredomarsystem. Då de flesta matcherna spelas på helger räcker helt enkelt inte alla domare till. Vi jobbar för att utbilda fler, men tillsvidare görs förändringar i tillsättningen av domarteam för att tilldelningen ska bli så rättvis och jämställd som möjligt.

Domarteam, med domarteam menar vi tredomarsystem, alltså en huvuddomare och två assisterande domare. Många klubbar, lag och serier efterlyser att just deras matcher ska spelas med domarteam. Efterfrågan på domarteam är större än tillgången.

Vi har utökat antal kursplatser och vänt oss till nya målgrupper i ett försök att få fram fler assisterande domare. Vi har lyckats, vi har fler, men samtidigt ökar efterfrågan på domarteam. Inte minst genom att det blir fler och fler Stockholmslag i de nationella ungdomsserierna P16, P17 och P19. Sen 2019 finns även en SM-klass för flickor, F17. Sammanlagt har antalet Stockholmslag ökat med 38 stycken i de nationella ungdomsserierna. Dessutom finns ett tryck från Dam Div 3 som vi också vill tillgodose.

Till säsongen 2020 blir det lite ändringar och omprioriteringar av tillsättandet av domarteam. Vi kommer att likställa F17 SM med P17 Allsvenskan på så sätt att F17 SM kommer bli tilldelade domarteam.

I Damer Div 3 kommer vi tillsätta domarteam i nästintill 50% av matcherna, lite beroende på klubbarnas önskemål. Detta är en markant ökning.

Även i P17 Nationell Div 1 kommer vi tillsätta cirka 50% av matcherna med domarteam. Detta är tyvärr en minskning i %, men i antal matcher är det ungefär lika då antalet lag har ökat så kraftigt.

P16 Nationell kommer tyvärr bli utan domarteam.

I skrivande stund är inte alla variabler på plats. Vi vet antalet lag, men inte när matcherna ligger och inte exakt antal assisterande domare. Vårt mål är att täcka så många matcher som möjligt med domarteam. Generellt kan sägas att bristen är störst helger, till vardagsmatcher är det lättare att tillsätta domarteam.

Vi fortsätter jobba framåt för att öka tillgången till domarteam samt att göra rollen som assisterande domare mer attraktiv.

Lycka till i seriespelet!