Årsberättelsen 2019 – kommittéarbetet

Stockholms Fotbollförbund har ett flertal kommittéer och råd som arbetar under styrelsen. Dessa är tävlingskommittén, domarkommittén, disciplinkommittén, besvärs- kommittén, föreningskommittén, tävlings-utvecklingskommittén, anläggningskommittén, rekryteringsrådet, jämställdhetsrådet samt vetenskapliga rådet. En sammanställning av kommittéernas arbete under 2019 presenteras.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

TK har behandlat 152 ärenden. Serierna samlade 405 (426) lag fördelade på följande sätt: herrar div 4 36 (36) lag, div 5-7 183(186) lag, reserver 62 (67) lag, veteran 40(43) lag. Damer div 2 7 (7) lag, div 3 19 (20) lag, div 4-5 35 (39) lag, damreserver 3-5 8 (11) lag. Damjuniorer 15 (17) lag.I Förbundsserierna för Herrar deltog 31 (30) lag fördelade på följande sätt: Allsvenskan 3 (4) lag, Superettan 2 (1) lag, i div 1 deltog 3 (3) lag, i div 2 deltog 14 (12) lag, i div 3 9 (10) lag. Dessutom deltog 2 (4) lag i U21. I Förbundsserierna för Damer deltog 15 (14) lag fördelade på följande sätt: Allsvenskan 1(2) lag, Elitettan 3 (1) lag, div 1 11 (11) lag. I U19 (pojkar), deltog 21 (16) lag, U17 (pojkar), deltog 20 (17) lag samt i U16 (pojkar) deltog 12 (11) lag. I U19 slutade IF Brommapojkarna på 2:a plats efter seriespel. Slutsegrare i U17 blev Hammarby IF FF efter seriespel. I U16 spelade AIK FF final mot Malmö FF och förlorade med 5-2. I F19 (flickor) deltog 4 (3) lag, Djurgårdens IF FF kvalificerade sig för slutspel. I spelet om F 17 SM deltog 10 lag. DjurgårdensIF FF gick till final och besegrade Umeå IK FF med 4-3.

JUNIOR DM

I JDM för flickor deltog 12 (13) lag.
1:a IF BP
2:a Enskede IK

I JDM för pojkar deltog 27 (25) lag.
1:a IFK Lidingö FK
2:a IFK Aspudden-Tellus

VICTORIA CUP

45 (49) lag deltog i årets tävling med följan­de resultat:
1:a Tyresö FF
2:a Boo FF
3:a Stuvsta IF, Mälarhöjden IK Fotboll

STOCKHOLM CUP

129 (131) lag deltog i årets tävling med följande resultat:
1:a Värtans IK
2:a Karlbergs BK
3:a Newroz FC, Tyresö FF

FUTSAL

Till futsal-säsongen 2018/19 anmälde sig 200 lag till seriespelet i Stockholm. På nationell nivå heter damernas högsta serie RFL (Regionala futsalligan) och bestod av sex regionala serier med 13 lag från vårt distrikt. Tre av dessa tog sig till slutspel och Falcao FC lyckades allra bäst genom att besegra Umeå IK FF efter två finalmatcher och kunde därmed titulera sig svenska mästare.

Herrarnas högsta nivå heter SFL (Svenska futsalligan). Av de tre Stockholmslag som deltog placerade sig Hammarby IF FF bäst på en andraplats, endast tre poäng från guldet. För första gången var det inget slutspel utan seriesegraren blev svensk mästare.

I div. 1 som är nivån under SFL deltog sex lag från distriktet. Söder Futsalklubb var en hårsmån ifrån att avancera till SFL, men förlorade knappt i den andra och avgörande kvalom­gången.

S:t ERIKS-CUPEN

Stockholms Fotbollförbunds ungdomstäv­ling S:t Eriks-Cupen samlade ca 70 000 flickor och pojkar i 4 988 (4 858) lag.

Flickor, 11 mot 11, samlade 152 (237) lag, 9 mot 9, 234 (219) lag, 7 mot 7, 531 (409) lag och 5 mot 5 345 (357) lag.

Pojkar, 11 mot 11, samlade 427 (673) lag, 9 mot 9, 599 (675) lag, 7 mot 7, 1 532 (1 140) lag och 5 mot 5, 1 168 (1 148) lag.

I flickornas klass F16-19 anmälde sig 78 (68) lag, F15 - 74 (72) lag, F14 – 100 (94) lag, F13 - 134 (119) lag, F12 - 176 (172) lag, F11 - 159 (175) lag, F10 - 166 (162) lag, F9 - 182 (176) lag och F8 - 163 (181) lag.

I pojkarnas klass P18-19 anmälde sig 45 (46) lag, P18-kval - 28 (30) lag, P17 - 57 (62) lag, P16-kval - 22 (25) lag, P16 - 100 (90) lag, P15 - 156 (170) lag, P15-kval - 19 (20) lag ,P14 - 256 (230) lag, P13 - 343 (350) lag, P12 - 465 (426) lag, P11 - 513 (502) lag, P10 - 528 (537) lag, P9 - 618 (580) lag och P8 - 550 (568) lag.

DOMARKOMMITTÉN

Domarkommitténs huvuduppgift är att se till att det finns tillräckligt antal utbildade domare för vår verksamhet. För att uppnå detta jobbar vi med följande punkter:

 • Rekrytering/utbildning av domare
 • Uppföljning av domare
 • Klassificering av domare
 • Domartillsättning

2019 var det 3 113 (2 871) domare tillhö­rande distriktet som fanns tillgängliga för domaruppdrag på olika nivåer.

Antalet matcher som domartillsattes under säsongen uppgick till ca 34 000 matcher.

Domaruttagningen på distriktsnivå (div 6-7 herrar, div 3- 5 damer, reservlag- och juniorlagsserier samt S:t Eriks-Cupen) har skett med hjälp av datortillsättning.

Tillsättning av funktionärer i div 1-5 her­rar, Damallsvenskan-div 2 damer, Folksam U21, U19/U17/U16-Allsvenskan och div 1, Svenska Spel F19, Ligacupen, Svenska Cu­pen herrar/damer, Junior-DM, Victoria- och Stockholm Cup, SM F17, Distriktspojkturne­ringen, Cup Kommunal, Futsalserierna herr/ dam/ungdom samt kval till Beach Soccer SM herr/dam har skett manuellt.

62 domarobservatörer har vid 606 tillfäl­len varit ute och tittat på domarna och gett dem en utvecklingsrapport.

UTBILDNING AV DOMARE

67 fortbildningskurser har genomförts med 1274 deltagare.

105 grundkurser har genomförts med 2000 deltagare.

DISCIPLINKOMMITTÉN

DpK har behandlat 573 ärenden.

Disciplinkommitténs ansvarsområde

 • Disciplinkommittén (DpK) skall fungera som första instans i bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar, kap 14
 • DpK skall kontinuerligt informera styrelsen om kommitténs arbete

Disciplinkommittén har under 2019 gjort följande:

 • Framtagit underlag för vidmakthållande av idrottslig rättssäkerhet i samband med beslut gällande bestraffningar enligt RF:s "Idrottens bestraffningsregler"
 • Haft uppföljning av all statistik kring DpK:s arbetsområde
 • Rapporterat till föreningarnas ordförande alla grova utvisningar med anmäld part under 15 år
 • DpK har kontinuerligt informerat styrelsen om kommitténs arbete

BESVÄRSKOMMITTÉN

BK har under 2019 behandlat 7 ärenden.

Besvärskommitténs ansvarsområde

 • Besvärskommittén (BK) skall fungera som besvärsinstans gällande beslut tagna av Tävlingskommittén (TK)
 • BK skall kontinuerligt informera styrelsen om kommitténs arbete

FÖRENINGSKOMMITTÉN

Föreningskommitténs uppdrag är att jobba tillsammans med förtroendevalda, anställda och föräldrar i distriktets föreningar. Kommittén ska vara en resurs och stödfunktion för föreningarna så att de kan bedriva, leda och utveckla en modern föreningsmiljö och en attraktiv verksamhet inom fotboll, futsal och beach soccer.

Under 2019 har Föreningskommittén arbetat med insatser som kopplar an till förbundets fokusområden i Stockholmsfotbollens Mål- och inriktning 2018-2022.

Framgångsrikt zonsystem- attraktiv fotbollsverksamhet

Som ett led i att skapa utveckling och samarbete i zonerna genomförs kontinuerligt möten där gemensamma utbildningar och zonens aktuella frågor lyfts och diskuteras. Arbetet i varje zon planeras och genomförs av konsulenter från StFF och RF-SISU Stockholm. Utöver ovan genom­förs även enskilda föreningsbesök hos zonens föreningar för samtal kring föreningens nuläge och utmaningar.

Föreningskommittén har under året också ge­nomfört obligatoriska styrelseutbildningar kring Diplomerad förening, Kvalitetssäkring av förening och de nya Spelformerna för föreningar som vill söka Idrottslyftsmedel.

Bättre matchmiljö

I zonerna har också utbildningen Coachande föräldraskap arrangerats för att stärka föräldrarnas kunskap kring sina barns fotbollsutövande och hur de kan vara en positiv kraft för barn- och ungdoms­fotbollen. FK har hållit utbildningar i barnkonven­tionen tillsammans med RF-SISU Stockholm i slutet av året för att förbereda föreningars ledare och föräldrar på vad det betyder att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. På årliga S:t Eriks-Cups dagen var den röda tråden barnkonventionen där bl.a. Unicef och Röda Korset var inbjudna dels som föreläsare men också som panel.

Anläggningar som täcker våra behov

Anläggningsfrågan blir en allt viktigare fråga inom Stockholmsfotbollen där det finns alldeles för lite anläggningar för att täcka våra behov. Under året har FK arbetat på olika möjligheter att använda zonerna för att låta föreningarna skapa gemen­samma plattformar för påverkan mot kommuner. Många zonmöten har därför handlat om just anläggningsfrågan under året.

Från idrottskansli till sportkontor

Föreningskommittén har varit involverade i fram­tagningen av och pilotprojekt kring SvFF koncept Diplomerad förening som släpptes nationellt för föreningar i januari 2019. Ett verktyg för fören­ingar att utvärdera sin verksamhet, identifiera sina styrkor och utmaningar, stöd i utvecklings­arbetet och möjlighet att diplomeras om man be­driver sin organisation och verksamhet i enlighet med kriterierna. StFF blev under 2019 det första distriktet i Sverige att få en förening som blev klar och godkänd med processen Diplomerad förening. Under året har många föreningar också påbörjat både skattning och processen.

I samverkan med RF-SISU Stockholm har vi erbjudit temautbildningar för förtroendevalda och anställda i föreningarna. Allt ifrån offensivt styrelsearbete till introduktionsutbildning för nya föreningsanställda. Med hjälp av RF-SISU Stockholm har föreningar också kunnat få stöd i sitt arbete kring organisationsutveckling.

Föreningskommittén har också för sjunde året i rad genomfört Framtidens Fotbollsledare som är en utbildning som förbereder unga människor för ett uppdrag i föreningarna som ledare eller förtroendevald.

Förbättrad jämställdhet på alla nivåer

Alla beslut och diskussioner under året i FK har genomsyrats av jämställdhetsfokus för att säkerställa att beslut vi tar alltid tar hänsyn till jämställdhetsfrågan.

Aktivt sprida bilden om Stockholmsfotbollen

FK har utifrån alla fokusområden satt en kommunikationsplan under året för att på ett strukturerat sätt delge föreningar information om aktuella ämnen och händelser under året kopplat till alla fokusområden. Barnkonventionen som var i fokus inför att den blev lag 1 januari 2020 är ett exempel där man kommunicerade om de utbildningar förbundet höll i. Inför årsmöten har man också i god tid kommunicerat om utbildning­ar för valberedning. Goda föreningsexempel har regelbundet under året kommunicerats genom de kanaler förbundet förfogar över.

Förenings- och ledarutbildning:

Förtroendevalda

1 Styrelsedag i samband med S:t Eriks-Cupens dag 45 deltagare
30 Föreningsbesök
2 "Nya föreningar" med 44 deltagare

Föreningskonsulenter

1 Temautbildning för föreningsanställda "Nya Föreningsanställda" med 12 deltagare
1 Konferens "Frukostmöte" med tillsammans 78 deltagare

Föreningskurser via Idrottslyftet

15 Kostföreläsningar med 350 deltagare
3 "Coachande föräldraskap" med 190 deltagare
7 "Förebygga Fotbollsskador" med tillsammans 121 deltagare
34 "Leda små lirare" med tillsammans 633 deltagare

Centrala Kurser

2 "En för alla – Alla för en" med 28 deltagare
3 "Pedagogiskt ledarskap" med 39 deltagare
6 Lagledarkurser med 120 deltagare
2 Upptaktsträffar för 8-årslagens ledare med 71 deltagare
1 Knäkontrollkurser med 10 deltagare
2 "Förebygga Fotbollsskador" med 28 deltagare

Övriga Zonkurser

17 Coachande Föräldraskap med 997 deltagare
Framtidens Fotbollsledare Omgång 6 x sju tillfällen under våren med 13 deltagare
Framtidens Fotbollsledare Omgång 7 x sju tillfällen under hösten med 15 deltagare

TÄVLINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉN

Tävlingsutvecklingskommittén (TUK) startade upp den 21 maj för att identifiera och arbeta med utveckling av vår tävlingsverksamhet (inklusive S:t Eriks-Cupen och alla spelformer). Tidigare har tävlingsutveckling sorterat under Tävlingskommittén (TK). TUK startade för att lyfta de utvecklingsfrågor som med tiden hamnat i bakgrunden till förmån för TK:s hantering av många och aktuella ärenden under ett konstant högt tryck.

Kommitténs uppgift är att utveckla tävlingsverksamheten i Stockholmsfotbollen och så långt det är möjligt tillse att det finns en stimulerande och utvecklande tävlingsverksamhet för alla. Med alla menas såväl individer som föreningar oavsett kön, nivå, spelform eller ambition.

Kommittén har inte haft beslutsrätt, utan fungerat som stödfunktion till kansli och tjänstemän, rådgivande till styrelse och representantskap och ska i samspel med kansliet överblicka befintlig tävlingsverksamhet, inhämta uppfattningar från föreningar, identifiera, utreda och bereda tävlingsutvecklingsfrågor samt lämna förslag till utvecklingsåtgärder. Från kansliet deltar ansvariga för tävlingsavdelningen, sportavdelningen och vid behov utvecklingsavdelningen i kommittén. Gruppens medlemmar skall i övrigt representera den mångfald som finns inom Stockholmsfotbollen med förankring och bakgrunder inom alla dess områden.

Kommittén har under 2019 träffats fyra tillfällen och bidragit till bland annat Stockholmsseriens utformning och tillkomst, tydliggörandet av fördelningsprinciper i tävlingar, översyn och kartläggning av flertalet områden inför framtida förbättringar.

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

Anläggningsbristen i Stor-Stockholm är välkänd både vad gällerplaner för fotboll och hallar för futsal. Futsal behandlas på annat ställe i årsberättelsen. Årets aktiviteter på anläggningssidan har till stora delar präglats av debatten kring konstgräsplaners påverkan på miljön. Fotbollsplaner gjorda av plast är ur miljösynpunkt allt mer ifrågasatta av både loka­la, nationella och europeiska miljömyndigheter.

I Sverige har Naturvårdsverket pekat ut fotbollsplaner tillverkade av konstgräs som den näst största källan för spridning av mikroplaster till natur och vattendrag. I Europa har den europeiska kemikaliemyn­digheten ECHA startat ett arbete med att samla information för att se över effekterna av en utfasning av det fossilplast-baserade ifyllnads­materialet i konstgräsplaner och vilka metoder som kan implemente­ras för att begränsa spridningen av miljöfarliga mikroplaster i miljön.

För att råda bot på uppkommen situation har Stockholms Fotbollför­bund under året startat upp ett antal miljöprojekt med fokus på att skapa hållbara fotbollsytor. Det är projekt som både har som mål att finna nya miljövänliga material och att effektivisera samt förbättra underhållet på våra fotbollsplaner.

BioPitch är ett projekt där Stockholms Fotbollförbund i samarbete med forskning och industri försöker ta fram ett skogsråvarubaserat ifyllnads­material som ska kunna ersätta dagen fossila plast/gummi-material.

SmartFields är ett annat projekt där förbundet i samarbete med Solna kommun har startat en testbädd med uppgift att testa nya underhållsmetoder med hjälp av robotar och automatiserade system. En förutsättning för att fotbollen ska klara av de nya under­hållskrav som har ställts är att hitta nya smarta lösningar som är mer effektiva än dagens manuella metoder.

TestbedNordic är ett tredje projekt som är i planeringsstadiet. Här är målet att skapa en testbädd för nya och kommande biobase­rade ifyllnadsmaterial. Även kommande ifyllnadsfria system ska testas. Projektet ska vägleda våra kommuner vilka av de nya materi­alen och konstgrässystem som fungerar bäst på våra breddgrader.

Under året har arbetet fortsatt med att få kommunerna bättre in­formerade om det underskott av fotbollsytor som råder och att få en samsyn på hur behovet räknas fram. I Stockholms stad har vi tillsam­mans med Idrotts- och fastighetsnämnden inlett ett samarbete att ta fram en plan för varje potentiell yta som skulle kunna användas till fotbollsyta. Vi är också överens om att vi ska skapa en samsyn över det antal planer som behövs för att erbjuda våra barn och ungdomar möjlighet att utöva sin sport.

Årets glädjebesked är nog ändå att Stockholms stad tog beslut om att undersöka möjligheten att anlägga två 11-spelsytor med hybridgräs på Gärdets sportfält. Vilket fantastiskt tillskott det kommer att bli för ungdomsfotbollen i centrala Stockholm där det är mycket svårt att hitta nya ytor att träna och spela på.

Tillkomsten av nya fotbollsytor har under året varit 4 stycken i Stockholms kommun och 5 i övriga kommuner. De nytillkomna ytor­na är färre än det vi hade förväntat oss och tyvärr är trenden att det inte byggs vare sig i takt eller ikapp. Det samarbete vi påbörjat under 2019 med ordföranden i andra idrotter i Stockholm hoppas vi kan ge bättre effekt 2020. Det uppskattas av de styrande i Stockholms Stad att idrotterna har en gemensam röst. Vi hoppas dock att det också ska visa sig i fler anläggningar.

Utöver konstgräsplaner har bullerproblematiken uppmärksammats mycket, speciellt i Boo, Nacka och i Ursvik, Sundbyberg. Vid tidpunkten för denna berättelse väntar vi fortfarande på avgörandet i Överdom­stolen i Nacka. Vilket beslut det än blir är det mycket angeläget att det blir en tyd­lighet i lagen kring bullerfrågan, så att barn, ungdomar och äldre kan idrotta även i tätorter.

Anläggningskommittén har under året avvecklats då miljö- och konstgräsfrågorna drivs i projekt av anställd personal. Behovet har också minskat då övriga anläggningsfrågor och påtryckningar på politiker i Stor-Stockholms kommuner görs av styrelsen, SvFF:s anläggningskommitté och anställd personal.

REKRYTERINGSRÅDET

Rådets uppgift är att få tag i intresserade och kompetenta ledamöter till StFF:s kommittéer.

JÄMSTÄLLDHETSRÅDET

Rådets uppgift är att vägleda och driva på förbundets och klubbars jämställdhetsarbete samt arbete kring mångfald och inkludering.

VETENSKAPLIGA RÅDET

Rådets uppgift är att förse styrelse och kommittéer med fakta kring de frågor som diskuteras.

Rådet har arrangerat 2 seminarium med 85 deltagare.

Här hittar du alla kommittéledamöter

Läs hela årsberättelsen (PDF-dokument, 11,0 MB)