Årsberättelsen 2019 – Bolletiner

I årsberättelsen ger förbundsordförande Lars Ekholmer sin syn på det speciella året 2019 som bland annat innehöll jämställdhet, ekonomiska framsteg och framgångar på fotbollsplanen.

Lars Ekholmer

Alla år är väl speciella på sitt sätt och jag har nu när mitt femte år som ordförande för Stockholms Fotbollförbund är till ända, hunnit uppleva ännu ett speciellt år, 2019.

I Inledningen av 2019 kunde vi slutföra några av de uppgörelser som vi jobbat med sedan januari 2017. Vi lyckades få till ett par förlikningsavtal som resulterade i viss kompensation för de oegentligheter som förekommit genom åren och som upptäcktes i samband med 2016 års bokslut. Det är skönt att vi nu kan lägga detta bakom oss.

Parallellt med detta så konstaterar vi att vi har en fortsatt gynnsam utveckling i verksamheten och att vi kan göra överskott utan att höja avgifter. Per 31 december 2019 är vi nästan i kapp och om vi räknar in skulden till SvFF – som ju är ett internt mellanhavande – så har vi i princip återställt det egna kapitalet. StFF har därför nu i inledningen av 2020 en starkare ekonomi än på länge, vilket är glädjande och inspirerande!

Årsmötet 2019Våren fortsatte med ett mer turbulent årsmöte än vanligt där två nominerade styrelseledamöter valde att avböja omval tätt inpå årsmötet. I den demokratiska process som råder inom idrotten är detta fullt möjligt, så det får man räkna med, även om man kan önska att det skulle ha föregåtts av en öppnare dialog under en längre tidsperiod.

Mars månad fortsatte med årsmöten både i RF/SISU Stockholm och SvFF där StFF kunde driva igenom viktiga personval och representationsfrågor. Att vara aktiva och kunna påverka besluten i den demokratiska processen är centralt för oss.

Andrea MöllerbergResten av 2019 har ägnats mycket åt internt arbete och StFF:s kansliorganisation. Andrea Möllerberg tillsattes som distriktschef och i månadsskiftet november/ december sjösattes en ny organisation på kontoret. Sammantaget med den goda ekonomin och de nya resurser som tillförts fi nns goda förutsättningar för att jobba vidare med vår vision om att bli en ledande folkrörelse och ytterligare stärka Stockholmsfotbollen i alla aspekter som en viktig samhällsaktör!

Jämställdhet har varit vårt fokus 2019 och det arbetet redovisas på annan plats i denna årsberättelse, men jag är oerhört nöjd med att vi under 2019 skapat en organisation på kontoret där vi har både kvinnor och män i ledande positioner. Det borgar för att vi, på ett tydligt och kraftfullt sätt, ska kunna arbeta vidare med jämställdheten inom Stockholmsfotbollen. Vi har mycket kvar att göra!

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 lag och har länge varit en del av fotbollens styrdokument. När den nu blir lag tydliggörs innehållet ytterligare och vi vuxna kan samverka, ha en bra dialog, samtala om olika uppfattningar i god ton och tillsammans hitta lösningar så att det gynnar barnens utveckling bäst. Innehållet i barnkonventionen är det viktiga och jag hoppas att vi kan jobba vidare med det som står där för att skapa trygga, inkluderande och utvecklande miljöer för våra barn.

Slutligen vill jag hylla de framgångar som vi haft nationellt och internationellt under 2019. Stockholm vann återigen Herrallsvenskan, grattis Djurgården! Även om både AIK och Hammarby länge låg bra till för avancemang till OBOS Damallsvenskan, men tyvärr inte nådde ända fram, så har vi två nya Stockholmslag i Elitettan 2020, Älvsjö och Bollstanäs, totalt 5 stycken inkl. BP. Det finns förutsättningar för att vi skall kunna få med ytterligare lag i högsta serien på damsidan 2021. Längre ned i seriesystemen ser jag också tydliga tecken på att Stockholmslagen stärker sina positioner.

Framgångarna i damernas VM i somras och herrarnas avancemang till EM-slutspel är viktiga totalt sett för svensk fotboll. De förebilder som kommer fram och de pengar som genereras är centrala för att vi skall kunna fortsätta utveckla och bredda vår sport.

Till sist vill jag avsluta detta speciella år med att skicka ett stort TACK till:

  • Personalen på StFF:s kansli
  • Ordförandena och ledamöterna i våra kommittéer och råd
  • Mina styrelsekollegor

Era insatser är oerhört viktiga för att vår unika fotbollsrörelse skall leva!

Nu ser vi fram emot ännu ett speciellt år, 2020. Det har redan börjat positivt med rekord i antal anmälda lag till S:t Eriks-Cupen 2020!

Läs hela årsberättelsen (PDF-dokument, 11,0 MB)