Årsberättelsen 2019 – året som gick

Det var mycket som hände i Stockholmsfotbollen under året som just har passerat. I årsberättelsen har vi fokuserat på sju händelser, från införandet av de nya spelformerna, via S:t Eriks-Cupens dag till IFK Viksjö som blev Sveriges första diplomerade förening.

Nya nationella spelformer infördes

Fotbollen är allt som ofta beskylld för att vara väldigt konservativ, men under 2019 blåste det förändringens vindar över barn- och ungdomsfotbollens fotbollsplaner.

Det nya sättet att spela fotboll för de yngre spelarna har arbetats fram över en lång tid. Redan 2010 träffades två grupper, med per­soner från distrikt och SvFF, för att diskutera en central plan för lärande gällande barn- och ungdomsfotboll 6–19 år. Sex år senare presenterades förslaget om nya spelformer. Efter försök och tester i bland annat cuper med efterföljande utvärderingar startade ett flertal distrikt 2018. Eftersom vi är det största distriktet ville vi avvaktade eventuella "barnsjukdomar" samt att det i vårt distrikt är en enorm apparat att få ut informationen till alla berörda, satte vi igång säsongen 2019.

Vad är det då som är nytt? Det som är generellt är att matchtiderna är längre och att spelplanerna är mindre, men det har även införts nya regler. Bland annat får man driva igång bollen vid fasta situationer i 5 mot 5-fotbollen, för de som spelar 7 mot 7 är det inte tillåtet för målvakten att göra en utspark och det som många tyckte var anmärknings­värt var att 14-åringarna inte skulle spela 11 mot 11 utan 9 mot 9 ytterligare ett år.

Det fanns en del som ifrågasatte de nya bestämmelserna, men många tyckte att det var bra med förändringarna när man fick veta varför de gjordes. Syftet är att få fler att spela längre. Målet och den övergripande tanken har bland annat varit att tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombi­nation med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för pas­sion för fotboll med ett livslångt intresse och med fler spelare kvar i verksamheten längre.

Framtidens Fotbollsledare

Våren 2019 slutförde en kull tjejer och killar utbildningen Framtidens Fotbollsledare (FFL) som Stockholms Fotbollförbund ordnar. Under nästan ett helt år får 13 unga deltagare insikt i hur en förening fungerar och vad man kan göra för att påverka beslut, kunskap om idrottens och fotbollens grunddokument samt att inom fotbollen finna sitt mål och skissa vägen dit.

Syftet med utbildningen är också att ge unga ledare kunskap om hur en förening fungerar och hur de som medlemmar kan påverka verksamheten. Det är i första hand ingen tränarut­bildning utan syftet är att fler unga blir organisationsledare och förhoppningsvis hamnar i de "styrande rummen" (styrelser och kommittéer).

Programmet har bestått av 13 tillfällen och träffarna har innehållit introduktion, teambuil­ding, normkritiskt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, deltagande i StFF:s representant­skapsmöte, presentation av svensk idrott och RF SISU samt Strategi 2025, värdebaserat ledarskap, fotbollens spela, lek och lär, coachande ledarskap, idrottens föreningslära, StFF:s årsmöte och SvFF:s spelarutbildningsplan.

Under den tid FFL pågår tilldelas varje deltagare en mentor som de träffar och kontinuerligt får möjlighet att bolla sina funderingar kring sitt ledarskap. Under hösten 2019 valdes en ny kull ut bland alla sökande som genomför samma utbildning. Detta är ett sätt att få unga ledare att utbildas för att få en större trygghet i sitt ledarskap och se vilka möjligheter fotbollen kan ge varje enskild person. När utbildningen är klar, får alla deltagare vid en högtidlig stund, presentera sina ledarfilosofier samt ett diplom tilldelat som bevis på sin examination.

Fair Play-ligan ska bidra till BÄTTRE matchmiljö

För att nå Stockholms FF:s vision om "Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt" är en av strategierna i Stock­holmsfotbollens mål och inriktning 2018–2022, en bättre matchmiljö.

För att det ska bli lite trevligare ute på våra planer inleddes säsongen 2019 med att alla herrlag i div. 4–5 erbjöds ett besök av en domarinstruktör. På agendan stod bland annat domarens roll, tävlingsbestämmelser, regler och en del tolkningar av regler. Träffarna var ett försök till att få en bättre förståelse för rättskiparens funktion hos spelare och ledare. Många klubbar tog chansen för att få en insikt i hur en domares situation är ute på planen.

Innan säsongsstarten utvecklades matchobservatörsverksamheten. Efter genomgången kvällsutbildning var 28 MO aktiva och genomförde 210 matchobservationer under säsongen. En matchobservatörens uppgifter är bland annat att titta på matchen för att notera om det förekommer störningar (publik, spelare eller ledare) och att vara ett stöd till domaren samt att efter matchen skicka in en rapport.

När säsongen satte igång startade Fair Play-ligan, ytterligare en nyhet för att sätta fokus på schysst spel och uppförande på våra planer. Stockholms FF vill uppmuntra de lagen som sköter sig och visa vad de gör bra. De som är föredömen bör få upp­märksamhet för den insats de gör för att få en bra matchmiljö på våra planer.

Fair Play-ligan avgjordes i seniorserierna damer div. 3–5 och herrar div. 4–7. Segrare blev de lag som drog på sig minst varningar och utvisningar under säsongen. Lagen som i vardera divisioner samlade ihop minst poäng efter en fastställd skala tilldelades en stor Fair Play-pokal på representantskapsmötet. Se vilka lag som vann

S:t Eriks-Cupens dag 2019

Den 7 september arrangerades S:t Eriks-Cupens dag för fjärde gången och sedvanligt intogs mäktiga Tele2 Arena. Så många som 36 lag med tjejer och killar i 11-årsåldern fick möjlighet att spela sina seriematcher inför större publik än vanligt och i en arena med magnifik rymd. Även domarna fick en annorlunda dag i sitt dömande.

Intill fotbollsplanerna i Tele2 Arena fanns en stor partneryta där besökarna fick testa mängder med aktiviteter. Hos Ellevio delades give-aways ut, Stadium ställde upp en minifotbollsplan där besökarna fick utmana varandra och fotbollskonstnären Björn Kjellbris bjöd på show, Adidas rattade in sin trial-buss där de allra senaste skomodellerna visades och det fanns möjlighet att testa speedshooting, på Stockholms stads yta byggdes en modul för "Hand the ball" upp vilken var mycket populär. Länsförsäkringar Stockholm hade inför S:t Eriks-Cupens dag lanserat projektet "Bolla vidare" vilket innebar att veckorna innan eventet hade man möjlighet att lämna in begagnade fotbollsskor till StFF:s kansli. Både privatpersoner och föreningar hjälpte till att samla in skor. Dessa delades sedan ut till behövande under S:t Eriks- Cupens dag och det var en oväntat stor åtgång. Även ett utmärkt initiativ ur hållbarhetssynpunkt.

Parallellt med matcher och aktiviteter på planen, genomfördes en inspirationsdag för distriktets föreningar. Här var den röda tråden barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv. Deltagarna fick lyssna på så väl föreläsningar med damlandslagets förbundskapten Peter Gerhardsson, Karin Redelius från GIH, UNICEF:s Cecilia Åhl samt en paneldiskussion med Per Widén (utbildningschef SvFF), Lisa Falk (borgarrådssekreterare Stockholms stad), Isabel Exposito (projektledare Röda Korset) och Cecilia Åhl (frivillig samordnare UNICEF Sverige). Moderator Leila Trulsen lotsade besökarna proffsigt genom dagen och under paneldiskussionen. Dagen avslutades med att poliserna Patrick Thornéus och John Franco beskrev motgångar som har besegrats och livserfarenheter samt lärdomar som har tagits. Allt detta utifrån barnkonventionens artiklar.

S:t Eriks-Cupens dag är ett mycket uppskattat event på många sätt och inte minst utifrån barnens perspektiv, att få spela en seriematch i mäktiga Tele2 Arena slår mycket! En fantastisk upplevelse för alla inblandade som vi hoppas kunna upprepa under 2020.

IFK Viksjö Sveriges första diplomerade förening

Järfällaföreningen IFK Viksjö utsågs i november 2019 till Diplomerad förening. Det var den första föreningen som Svenska Fotbollförbundet diplomerade i arbetet med att hjälpa och stötta föreningarna i deras viktiga utvecklingsarbete för barn och ungdomar. Målet med satsningen är att ha välmående, attraktiva föreningar där barn och ungdomar är trygga, mår bra, har roligt och får lära sig fotboll samt där ledare och föräldrar engagerar sig och trivs.

Svenska Fotbollförbundets motivering: "IFK Viksjö är en organisation som under flera år haft en önskan om att leda sin egen utveckling. Det gör att hela processen fram till diplomeringen handlat mer om vad föreningen ska göra föratt ta nästa steg, än om att klara kriterierna. Ett långsiktigt och kontinuerligt utvecklingsarbete har lett fram till diplomeringen! Stockholms Fotbollförbund och Stockholmsidrotten har varit viktiga stödorganisationer i IFK Viksjös utvecklingsprocess."

Fler vill spela futsal

Spelformen futsal växer lavinartat och Stockholms Fotbollförbund arrangerar innevarande säsongs seriespel där 345 lag deltar, varav 22 är damlag och 122 är flicklag. En nyhet inför årets säsong var att det infördes nivåer i anmälan, men fortfarande tillåts endast ett lag per årskull, kön och förening. Utan den begränsningen skulle säkerligen ytterligare mellan 50 och 100 lag till ha anmälts.

Den stora bristen på halltider gör att StFF inte harmöjlighet att låta futsal växa så mycket som efterfrågan är. Förutsättningarna är olika beroende på kommun. Samtidigt som seriespelet i futsal växer ökar domarbehovet, vilket StFF i dagsläget klarar av. Trots hallbristen har Stockholmslagen återigen placerat sig högt i resultatlistorna i SM och tre vinnare gratuleras:

SM-VINNARE:
Damer: Falcao Futsal Club
F17: Hammarby IF FF
F15: Djurgårdens IF FF

FUTSALUTVECKLING:
2015: 6 lag; endast herrar
2016: 32 lag; herrar, damer, F/P16
2017: 96 lag; herrar, damer, F/P 12, 14, 16
2018: 200 lag; samma som ovan + F/P 10
2019: 345 lag; samma som ovan + F/P 11, 13, 15

Den nya lagen – barnkonventionen

Många har nog hört talas om FN:s barnkonvention som har funnits i över 30 år, men det är nog få som egentligen har vetat vad den har handlat om. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

I Riksidrottsförbundets stadgar står det att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen och svensk fotboll har bland annat utgått från den vid framtagandet av den nya Spelarutbildningsplanen och Fotbollens spela, lek och lär. Så det är ingen ny företeelse för svensk idrott, men från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige efter ett regeringsbeslut.

Stockholms FF arrangerade bland annat tre välbesökta föreläsningar med många nyfikna, fundersamma och vetgiriga föreningsledare som innehöll spännande samtal kring de fyra huvudprinciperna. Helen Alpstig, RF SISU, Mattias Lindström, ordförande i StFF:s föreningskommitté och IFK Viksjö samt Vivi Darla, föreningskommittén och Västerhaninge IF var några av de som föreläste vid träffarna.

Kansliet tog även fram en barnkonventionsajt på hemsidan med information, tips och råd för att föreningar och ledare ska kunna få en så tydlig och innehållsrik vägledning för att kunna följa den nya lagen.

Läs hela årsberättelsen (PDF-dokument, 11,0 MB)