SmartFields driftsätter första roboten

Den 9 januari 2020 sker driftsättning av Sveriges första robot för underhåll av konstgräsplaner på Skytteholms IP i Solna Stad. Robotisering av underhåll är en del av projektet SmartFields, ett hållbarhetsprojekt som Solna stad driver i samarbete med Stockholms Fotbollförbund.

Projektet SmartFields ska utveckla en test- och demonstrationsmiljö för ny och kommande teknik inom underhåll av konstgräsplaner. Testbädden ska etableras på Skytteholms IP med Solna stads underhållsavdelning tillsammans med Stockholms Fotbollförbund som ansvariga för etablering och utvärdering.

Projektet ska i första fasen pågå i 7 månader för att avslutas med en erfarenhetskonferens den 2 april 2020 dit Sveriges idrotts- och miljöförvaltningar är välkomna. Konferensen ska också innehålla det senaste inom nya material för konstgräsanläggningar.

Syftet med SmartFields är att testa och visa på nya tekniker och metoder för underhåll av konstgräsplaner. Genom att etablera och utveckla en professionell testmiljö kan ny och relevant teknik provas och utvärderas. Målet är att landets anläggningsägare genom projektet ska få tillräcklig kunskap för att säkert kunna investera i nya tekniker och nya metoder för underhåll av konstgräsytor. Solna stad vill med kunskap från projektet bygga in moderna underhållslösningar i sina framtida fotbollsanläggningar. Projektet vill också hjälpa ny teknik och nya metoder att snabbare nå marknaden. Testbädden ska också uppmuntra producenter, leverantörer och marknad att tillsammans utveckla tekniska lösningar som passar hela vårt avlånga land från norr till söder. Övergripande mål för projektet är att minska användandet och spridning av ifyllnadsmaterial.

Med bättre underhåll av konstgräsytor kommer även planernas spelegenskaper att förbättras och ekonomiska livslängd att öka, vilket också är viktiga effekter projektet vill uppnå.

Projektet har under hösten installerat Skandinaviens första AI-övervakningssystem för att kunna styra underhållsinsatser på bästa sätt. Inledningsvis ska systemet assistera underhållspersonal att ta korrekta beslut för att i en förlängning även kunna styra robotar och andra automatiserade system.

Projektet Smartfields medfinansieras av Naturvårdsverket genom Beställargruppen Konstgräs.

Välkommen till Skytteholms IP den 9 januari 2020, kl. 09.00 för att delta vid driftsättning av den första roboten av fyra som ska testas i projektet. Även övervakningssystem kommer att demonstreras.

Under driftsättningen deltar Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Solna samt Lars Ekholmer, ordförande i Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté och ordförande i Stockholms Fotbollförbund.

Projektledare och kontaktperson:
Robin JohanssonStockholms Fotbollförbund
Mobil: 070-3228508
E-post: robin.johansson@stff.se

Pressmeddelandet som pdf