Resultat av seniorserierenkät – höstsäsongen senareläggs

I oktober när säsongen för våra seniorlag (damer div. 3-5 och herrar div. 4-7) var över, skickade vi ut en enkät för att se över vad lagen tycker om verksamheten. Enkäten innehöll åtta ämnen med upp till fem frågor, dessutom fanns möjligheten att utveckla egna tankar och värderingar. Nu är svaren sammanställda och utskickade till de berörda.

Här nedan kan du själv ta del av den sammanfattning och eventuella åtgärder som förbundschefen Björn Eriksson har sammanställt.

Legitimationskontroll

En klar majoritet av klubbarna tycker att regeln är bra. Vissa vill att fler spelare ska kontrolleras och en hel del kommentarer efterlyste mer direkta åtgärder mot klubbar som missar kontrollen.

Däremot tycker många klubbar att den inte genomförs på ett bra sätt. Skärpning efterlyses. Få klubbar utnyttjar möjligheten att utse vilka i motståndarlaget som ska kontrolleras. Här krävs information till klubbarna att man får det.

Åtgärd

 • Under vinterns domarkurser kommer vi trycka extra på att dessa legitimationskontroller verkligen genomförs.
 • Tävlingskommittén får ett medskick om att mer direkta åtgärder efterfrågas.
 • Ingen ändring av antal spelare som kontrolleras genomförs till säsongen 2020.

Matchobservatörer

De lag som har erfarenhet av att ha haft en matchobservatör på plats tycker det är bra. Ungefär hälften tycker även att matchmiljön kring matchen blir lugnare.

Åtgärd

 • StFF jobbar för att ytterligare utöka verksamheten med matchobservatörer.

Fogis

Användandet av Fogis verkar även det generellt sett fungera bra. Ett problem är att gula och röda kort inte alltid registreras in rätt. Å andra sidan är det bara hälften av klubbarna som kontrollerar att det blir rätt i efterhand.

Åtgärd

 • Vi kommer trycka extra på att gula och röda kort registreras på ett riktigt sätt på våra domarkurser.
 • Vi kommer också uppmana lag att kontrollera i efterhand, så att man vågar säga till i efterhand om man inte tycker registreringen stämmer.

Fair Play-liga

I princip alla tycker det är en bra idé, men en hel del klubbar tycker inte att det ger en rättvis bild av lagen. Flera kommentarer om att vi borde använda den mer, gärna till sportsliga fördelar för lag som sköter sig. Flera lag säger också att de inte kände till den.

Åtgärd

 • StFF ska försöka informera ännu mer om att den finns.
 • Den kommer även bli mer känd ju fler år som går.
 • StFF ska fundera på hur vi kan använda den på fler sätt, men sannolikt kommer inga fler användningsområden införas redan till säsongen 2020.

Serieindelning

Det verkar som merparten är nöjda med den geografiska indelningen som den fungerar idag. En del klubbar tycker vi ska ha mer lottningsbetonat, men de är i minoritet.

Åtgärd

 • Ingen åtgärd är planerad

Säsongsplanering

Merparten av lagen tycker att höstsäsongen börjar för tidigt och att serien slutar för tidigt. Få lag vill starta tidigare på våren och ännu färre vill spela omgångar efter midsommar.

Åtgärd

 • Redan till säsongen 2020 kommer vi att skjuta höstsäsongen en vecka framåt, så att vi börjar senare i augusti och spelar en helg längre in i oktober.
 • OBS! Detta gäller inte herrar div. 4 som måste vara färdigspelad innan sista september på grund av kval till div. 3.

Victoria / Stockholm Cup

En klar majoritet tycker det vore roligt att införa ett inledande gruppspel i dessa cuper. Det finns lite utmaningar med det, bland annat antalet lag (det blir många matcher som ska klämmas in) samt tillgång till planer. Under helger i oktober/november/mars utnyttjas ofta planerna till ungdomscuper som många föreningar är beroende av för att få ihop sin ekonomi.

Åtgärd

 • StFF funderar vidare kring hur ett gruppspel skulle kunna genomföras. Siktet är inställt på att prova i någon klass redan 2020, men inga löften kan ges.

Anläggningar

Våra anläggningar får rätt dåligt betyg. Många saknar bra omklädningsrum/toalett, ytterligare fler saknar bra belysning. Generellt tycker cirka hälften att anläggningarna inte är speciellt välskötta och trevliga.

Åtgärd

 • Inga åtgärder annat än återkoppling vid samtal med våra kommuner.

Fritextsvar

Enkäten avslutades med möjlighet för klubbarna att ge fritextsvar. Svaren förstärker oftast uppfattningarna från varje område. Generellt kan sägas att många eftersöker mer ordning och reda. Bättre legkontroller, hårdare straff, använd Fair Play-ligan mer och så vidare. Kommentarer om tredomarssystem i damer div. 3 återkommer.

Här kan du se en mer detaljerad sammanfattning av enkäten

Framåt!