Vad är egentligen Barnkonventionen?

Vad är och vad säger Barnkonventionen och vad menas med barnets bästa i idrottssammanhang? Fr o m 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige, vad innebär det för dig som ledare/tränare? Nu har du möjligheten att delta i en utbildningskväll där Barnkonventionens fyra huvudprinciper står i fokus och du får verktyg och utbildning för att ta det vidare till övriga ledare och spelare i din förening. Ta chansen!

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

Kvällen bjuder på en genomgång av Barnkonventionens fyra huvudprinciper och vad det innebär för spelare, ledare och förening. Du får verktyg och utbildning för att ta det vidare till övriga ledare och spelare i föreningen. Du kommer även få information om övningar och arbetsmaterial.

Målgrupp: Värdegrundsansvarig, förtroendevalda, sportchefer och ledare.

Välj ett av tre tillfällen:
Onsdag 13 november, kl.18.00 – 20.00, Åva Gymnasium, anmälan sker här
Tisdag 19 november, kl.18.00 – 20.00, GIH, anmälan sker här
Tisdag 26 november, kl.18.00 – 20.00, Farsta Gård, anmälan sker här

Program:
18.00 Välkomna
18.05 Barnkonventionen blir lag 2020, vad innebär det för spelare, ledare och förening? 18.20 Genomgång av de fyra huvudprinciperna.
Exempel på övningar att arbeta vidare med i föreningen/ditt lag.
19.30  Summering och avslut

Föreläsare:

Helen Alpstig
Samordnare värdegrundsfrågor och sakkunnig på barn och ungdomsidrott på Stockholmsidrotten

Vivi Darla
Västerhaninge IF
ledamot StFF:s Föreningskommitté

Mattias Lindström
ordförande IFK Viksjö
och StFF:s Föreningskommitté

Läs även om barnkonventionen som fyller 30 år