Samverkan och spelarutveckling inom barn- och ungdomsfotbollen

StFF uppfattar med glädje en stor vilja att utveckla och påverka bland distriktets föreningar. Med det följer behovet av ett forum för diskussion. Därför vill StFF under hösten ta chansen att träffa så många föreningar som möjligt i riktade mötesforum. Idén är att föreningar med lika eller snarlika utmaningar träffas för att diskutera gemensamma sportfrågor.

TUK (Tävlingsutvecklingskommittén) får många spelarutvecklingsfrågor vid utbildningar och fortbildningar medan andra kommer via inspel spontant, i möten eller genom föreningsbesök. Sport- och utvecklingsavdelningen på StFF vill vara såväl proaktiva som kommunikativa varför de gärna besöker, bjuder in och träffar föreningar och föreningsledare så ofta som möjligt.

- Nu har vi påbörjat träffarna med föreningar som har gemensamma utmaningar och möjligheter, i olika konstellationer. De möten som har genomförts hittills, har varit mycket givande och uppskattade, säger StFF:s sportchef för föreningar Håkan Pontén Andersson.

Under tisdagsförmiddagen besökte föreningar som har stora flickverksamheter StFF:s kansli. Agendan för mötena skiljer sig åt beroende på behov av diskussionspunkter.

- Alla frågor är kopplade till sport, tävling och spelarutveckling och idag var det fokus på flick och dam. Bland annat berörde vi tidiga seniordebuter, kortare karriärer, rekrytera och behålla spelar samt matchmiljöer. Hur det ser ut idag och vad vi har för behov av att förändra och hur, berättar Håkan Pontén Andersson.

Tillfället blir en möjlighet att informera, lyfta frågor, diskutera och identifiera samsyn eller olikheter kring hur StFF ser på spelarutvecklingsmöjligheterna i distriktet. Målgrupperna är föreningschefer, sportchefer, utbildningsansvariga eller personer med motsvarande roll i föreningen.

- Givetvis inser vi att en eller flera föreningar som inte återfinns bland de kallade, kan uppleva att de hamnar utanför just denna grupp men då välkomnar vi dessa i ett senare skede eller i annat kommande forum, säger Håkan Pontén Andersson.