Ordförande Lars Ekholmer om Barnkonventionen 30 år

Idag den 20 november 2019 är det 30 år sedan Barnkonventionen kom till. Det är lång tid. Sedan 1989 har vi levt med Barnkonventionen och om drygt en månad blir den dessutom lag, det vill säga från och med 1 januari 2020.

Vi vuxna kommer få möjligt att rättsligt pröva om andra vuxna har följt lagen. Att en konvention blir lag är inte helt okomplicerat för våra jurister att pröva, men avsikten att ytterligare stärka barnens rätt är lovvärd och god.

För det finns behov av att göra det i en alltmer komplex värld.

För fotbollens del har vi levt med Barnkonventionen i våra styrdokument under lång tid, men det finns alltid behov av att påminna oss och prata om det. Att se och lyssna på varje barn och ta in barnperspektivet i det vi gör tillsammans finns alltid där.

Fotbollen är underbar på det sättet att det är så lättillgängligt, det behövs egentligen bara något som liknar en boll för att det skall bli spel. Därför är det också en värld som många söker sig till eller hamnar i, för att hänga med sina kompisar och göra något tillsammans. En social samvaro. Många exempel finns från vuxna som nämner fotbollen som där de träffade sina bästa kompisar och livskamrater!

Ordet barn heter likadant i både i singularis och plural, men varje barn är en unik individ med egna tankar. Hur tar vi vara på det? Varje barn har sitt förhållningssätt till fotbollen, fotbollsträningen och matchen. Några är blyga andra är mer vana att ta plats. Några gillar inte att prata inför andra och andra är mer bekväma inför gruppen. Ibland har det hänt något hemma eller i skolan som gör att hon eller han är annorlunda just idag.

Att vi vuxna kan bidra till att skapa miljöer där varje barn känner sig trygga och känner tillit är ju det vi vill åstadkomma. Det är ju först då som barnen kan och vågar utöva sin rätt och ha möjlighet att påverka sin situation.

Det finns ju många tips och idéer om hur vi kan göra, men samtidigt är varje situation unik och konsten är att se, lyssna in och känna vad som är rätt just för den miljö vi är i just då. Vi organiserar, funderar ut olika övningar och upplägg på träningar och träffar. Lägger upp säsongsplaneringar. Vi tror vi gör rätt och vill väl.

Insikten att det inte finns en universell modell eller instruktionsbok som vi kan tillämpa är viktigt. Däremot finns det inriktningar, tips och råd som vi kan ta till oss för att hamna rätt.

För oss handlar Barnkonventionen inte bara om hur vuxna ska låta barnen komma till tals och påverka. Det handlar också om hur barnen är mot varandra. Att de lyssnar, ser och respekterar varandra. Vi vuxna kan påverka det och se till att varje barn i gruppen respekteras för sin insats, sitt sätt att vara och sitt bidrag till gruppen.

Det görs så mycket bra ute i våra föreningar varje dag, det finns så stort engagemang och positiv vilja och på många sätt är fotbollsrörelsen unik och enastående. Ni tränare och ledare där ute i våra föreningar är fantastiska och vi är otroligt stolta över er!

Tyvärr finns det vissa händelser och företeelser i fotbollen som inte är önskvärda och ibland blir det fel. Inte minst media uppmärksammar detta, vilket också i viss mening är deras uppgift. Det får vi jobba med och det är ju också därför Barnkonventionen behövs.

Barnen är vår framtid, men också vår nutid.

Vi inom Stockholms Fotbollförbund gratulerar Barnkonvention på 30-årsdagen!

Lars Ekholmer, ordförande StFF

Läs mer om Barnkonventionen här.