IFK Viksjö är Sveriges första Diplomerade förening

Järfällaföreningen IFK Viksjö har idag utsetts till Diplomerad förening. Det är den första föreningen som Svenska Fotbollförbundet diplomerar i arbetet med att hjälpa och stötta föreningarna i deras viktiga utvecklingsarbete för barn och ungdomar. Målet med satsningen är att ha välmående, attraktiva föreningar där ledare, föräldrar och inte minst barn och ungdomar har roligt och mår bra.

Svenska Fotbollförbundets motivering:

"IFK Viksjö är en organisation som under flera år haft en önskan om att leda sin egen utveckling. Det gör att hela processen fram till diplomeringen handlat mer om vad föreningen ska göra för att ta nästa steg, än om att klara kriterierna. Ett långsiktigt och kontinuerligt utvecklingsarbete har lett fram till diplomeringen! Stockholms Fotbollförbund och Stockholmsidrotten har varit viktiga stödorganisationer i IFK Viksjös utvecklingsprocess."

StFF är gratulerar IFK Viksjö till diplomeringen!

Mattias Lindström- Tack! Jag känner en stolthet över vår förening. Över allt arbete som görs och bedrivs i och runt våra anläggningar för en sund barn- och ungdomsidrott. Allt arbete som våra ledare, kansli, styrelse, spelare och föräldrar och övriga ideellt kopplade människor till vår förening gör för våra barns skull, säger IFK Viksjös ordförande Mattias Lindström.

Varför bestämde IFK Viksjö att genomföra Diplomerad förening?
- IFK Viksjö har som förening under lång tid haft som mål att leda sin egen utveckling. Vi har under många år arbetat med alla de frågor som tas upp i Diplomerad förening så när möjligheten kom att gå in i Diplomeringsfasen var det ett enkelt beslut för styrelsen och kansliet att ta, menar Mattias Lindström.

Hur var processen?
- Framför allt kul. Men ska man beskriva processen lite mera detaljerat så handlade det mycket om att prata om hur vi gör idag samt koppla det mot de olika målbilderna och kriterierna i Diplomerad förening, säger Mattias Lindström.

- Det började med en enkät som skickades ut till föreningens ledare, spelare och föräldrar. Med enkäten fick vi en möjlighet att se hur vår verksamhet uppfattades. Lite för att kolla tempen på föreningen.

- Det var värdefullt på flera sätt. Det gav oss också lite mera information när vi skulle sätta en handlingsplan tillsammans med diplomeraren. Enkäten var en av flera delar som togs med som underlag när vi upprättade handlingsplanen. En stor och viktig del var samtal med ledare, styrelse och kansli om hur nuläget faktiskt var. När de samtalen var genomförda, var det enkelt att tillsammans spika handlingsplanen. Då vi arbetat med alla dessa frågor under många år och kände att vi hade ganska bra koll på alla delar, valde vi att göra en handlingsplan på alla delar samtidigt. Eftersom vi hade det mesta på plats så handlade de flesta punkterna i handlingsplanen mera om att skriva ner och dokumentera vissa rutiner som vi redan utförde kontinuerligt, berättar Mattias Lindström.

Vilka möjligheter och utmaningar har ni stött på?
- En av de delar i enkäten som vi fick lägre svarsbetyg på var den medbestämmande dimensionen. Alltså hur vi låter våra barn vara delaktiga i träning och match. Här svarade föräldrar högre än barnen själva uppfattade det. Jag tror att vi har lite utmaningar i hur vi får med oss föräldrar och barn på rätt sätt utifrån ett Barnkonventions-perspektiv.

- Jag tänker att det handlar mycket om att kommunicera ut vad och varför vi vill göra på ett visst sätt. Att skapa en förståelse för hur vi tänker i de här frågorna. Med syftet att barnen ska vara mera delaktiga i sin verksamhet. En möjlighet som också utmålar sig ganska tydligt utifrån barns lika värde (artikel 2 i Barnkonventionen – icke diskriminerings principen) är att skapa en verksamhet där även funktionsnedsatta kan delta. Här vet jag att det kommer hända en del hos IFK Viksjö redan nästa år, avslöjar Mattias Lindström.

Vad vill du ge för tips till andra föreningar som står inför ett beslut om att genomföra Diplomerad förening?
- Jag vet att väldigt många föreningar i Sverige och i Stockholm redan gör mycket bra för att utveckla sin förening. Med Diplomerad förening kan det bli lite enklare att navigera i allt man redan gör eller vill göra. Man får mycket stöd och hjälp i den fortsatta processen om man väljer att gå in i Diplomerad förening, säger Mattias Lindström.

- Jag vill passa på att tacka alla i och omkring IFK Viksjö som på olika sätt bidragit till att vi är första förening i Sverige som blir diplomerad. Alla våra ledare, kansli, styrelse, spelare och ideellt arbetande som gör ett jättejobb för våra barn och ungdomar. Jag vill också passa på att tacka StFF med Urban Helsing i spetsen för allt arbete runt Diplomerad förening som han varit behjälplig med under hela resan samt Thomas Björkman på Stockholmsidrotten och hans kollegor som också har varit ett stort stöd under resans gång. De har hjälpt oss med utbildning och processtöd då det behövts, säger Mattias Lindström.

Hur firar ni i IFK Viksjö att ni är i mål?
- Vi känner nog inte att vi egentligen är i mål utan att vi nu har fått bekräftelse från SvFF och StFF att vi är på rätt väg. Nu gäller det att fortsätta arbeta på samma sätt samt att utveckla de delar som kan bli ännu bättre. Våra barn och ungdomar ska kunna förvänta sig att föreningen ständigt strävar efter att bli bättre oavsett vilket område det gäller. Jag tror att den dagen man är nöjd så har man fastnat i sin utveckling och det gynnar ingen.

- Fira ska vi så klart göra och det ska vi göra löpande i vår verksamhet genom att uppmuntra alla de i vår förening som bidrar till en bra verksamhet. Först ut är vår ledarkonferens då vår diplomering blir officiell och SvFF samt StFF är på plats för att dela ut diplom. Då blir det överraskningspresent till alla ledare, säger Mattias Lindström nöjt!

Urban Helsing är ansvarig för Diplomerad förening hos StFF.

Urban Helsing- Det som vi brukar trycka på är att betrakta Diplomerad förening som ett utvecklingsverktyg som kan hjälpa till med att strukturera arbetet med utvecklingsprocesser i föreningen. Verktyget kan ge stöd i de processer föreningen väljer att starta och ge tips på olika åtgärder/områden som kan vara intressanta att starta, säger Urban Helsing.

Hur ska man tänka vid urvalet av prioriterade målområden?
- Helst ska man nog försöka lägga en grund för hela utvecklingsprocessen med att titta på sådant som handlar om vision, mål, verksamhetsidé och värdegrund. Om det finns på plats så kan man välja mellan två olika strategier, vinna enkla segrar = gör sånt som går snabbt och är relativt enkelt att fixa, vilket skapar en positiv känsla kring förändringsprocessen. Eller ta tag i det som känns angelägnast för föreningen även om det är ett större och mer tidskrävande arbete, tycker Urban Helsing.

Varför nådde just IFK Viksjö hela vägen fram?
- Det beror nog mest på att föreningen under flera år bakåt i tiden har en tradition av att vilja leda sin egen utveckling och därför har jobbet med målområdena på flera olika sätt. Därför var det mesta redan på plats och de justeringar och tillägg som behövde göras ganska lätthanterliga, berömmer Urban Helsing.

Läs mer om Diplomerad förening här!