SmartFields – projektet som ska utveckla planunderhållet

Projektet SmartFields är ytterligare ett projekt initierat av StFF:s Robin Johansson. Det övergripande målet är att minska användadet och spridningen av ifyllnadsmaterial genom bättre underhåll av våra fotbollsplaner.

Robin Johansson ligger bakom det spännande projektet BioPitch vars mål är att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll. Nu är det dags att genomföra nästa idé.

SmartFields har som övergripande mål att minska användandet och spridning av ifyllnadsmaterial. Med bättre underhåll av konstgräsytor kommer planernas spelegenskaper att förbättras och ekonomiska livslängd att öka, vilket också är positiva effekter projektet vill uppnå.

Den viktigaste åtgärden för att minska mängden ifyllnadsmaterial som når natur och vattendrag är att fotbollsplanerna underhålls på ett korrekt sätt. I dagsläget sker allt underhåll manuellt och tyvärr finns brister gällande kunskap och planering. För att råda bot på det ska projektet pröva nya metoder och tekniker med övervakningssystem och robotar.

För att nå det övergripande målet har projektet tre punkter som beskriver hur man ska gå tillväga:

  • Projektet SmartFields ska utveckla en test- och demostrationsmiljö för ny och kommande teknik inom underhåll av konstgräsplaner.
  • Nya testmetoder av konstgräs ska prövas och testas.
  • Projektet ska i första fasen pågår i sju månader för att avslutas med en erfarenhetskonferens där vunnen kunskap ska delges landets alla anläggningsägare.

Skytteholms IP kommer att stå som testanläggning med Solna stads underhållsavdelning och Stockholms FF som ansvariga för etablering och utvärdering. Resultatet kommer att vara till gagn för alla kommuner i hela Sverige. Den 2 april kommer en erfarenhetskonferens* att arrangeras i Solnahallen där resultaten av projektet kommer att redovisas.

Stefan Cårebo, Driftchef Solna stad, Jan Emanuelsson, Projektledare Spentab, Janne Johansson, Infinab och Kenneth Siverling, Enhetschef förenings- och anläggningsfrågor Solna stad.

Torsdagen den 9 oktober togs det första spadtaget och om ca sju månader får vi besked på erfarenhetskonferensen om projektet har hittat nya metoder, maskiner och underlag som kan bidra till att användadet och spridningen av ifyllnadsmaterial minskar.

Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket genom Beställargruppen konstgräs.

* Mer information om konferensen kommer i början av 2020.

Vid eventuella frågor kontaktas Robin Johansson.