Seminarium om konstgräsmaterial

Under ett års tid har undersökningar av olika spridningsvägar från en konstgräsplan genomförts med ett överraskande resultat: Den potentiella mikroplastspridningen var 52.3 kg, allt utom 100 gram kunde stoppas med rätt åtgärder och mindre än 10.7 gram var gummigranulat. Den 25 oktober ordnas ett seminarium och där presenteras hur mätningarna utfördes och de slutgiltiga resultaten visas. Anmälan sker här.