Representantskapet 2019

Nu finns alla handlingar som det ska beslutas om på repskapet 2019 upplagda på hemsidan. Om er förening inte är anmäld ännu är det hög tid att göra det. Senast den 4 november ska anmälan vara Helena Rydh tillhanda.