"I en styrelse är olika kompetenser viktigt"

Det är under hösten som en förenings valberedning har bråda tider. Den har en central roll i en ideell förening och vars främsta uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda. Det sägs att en förening inte blir bättre än sina ledare och därför är valberedningens arbete mycket viktigt. Anna Nerlich arbetar i Hässelby SK Fotbolls valberedning likaså i StFF:s och menar att en valberedare ständigt har örat mot rälsen för att ha koll på verksamheten.

- Valberedningsarbetet bör inledas i god tid innan årsmötet, ungefär ett halvår innan, men egentligen pågår uppdraget hela tiden. Man nätverkar i sin egen förening och har koll på vilka personer som har visat framfötterna i olika sammanhang. Jag har till exempel tät kontakt med föreningens kansli för att fånga upp drivna personer. Större föreningar har fördelen att de kan se vad personer åstadkommer i kommittéer innan styrelsejobb blir aktuellt, menar Anna Nerlich.

För att ta det hela från början, ett första steg är att valberedningen undersöker vilka i styrelsen vars mandatperiod går ut eller om någon av annan anledning inte är aktuell för en fortsättning. Det är viktigt att det finns en stabilitet i en styrelse, att inte flertalet ledamöter byts varje gång för då finns ingen kontinuitet och långsiktighet. Därefter tar valberedningen kontakt med sittande styrelse och intervjuar alla.

Anna Nerlich- Man behöver en bild av hur landet ligger och planerar därefter valberedningsarbetet. Under september och oktober handlar det om att träffa alla i styrelsen för att ta reda på vad var och en tycker om sitt arbete, hur de bidrar och vad de tycker saknas. Vi lyssnar även på vad föreningens medlemmar tycker och i förbundet, vad föreningarna anser om styrelsens arbete och fokusområden. Det är även viktigt att om det finns anställda, att de får komma till tals om samarbetet med styrelsen. Man skapar sig en känsla och får fram fakta, berättar Anna Nerlich.

Efter denna inledande fas, har valberedningen en bild av hur mycket arbete som krävs inför årsmötet, där gruppen ska presentera sitt förslag till styrelse. Det är också årsmötet som väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, regleras i stadgarna.

Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, både ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

- Valberedningen bör vara sammansatt av personer med olika bakgrund, då blir kontaktytan större vilket underlättar arbetet. Detsamma gäller styrelsen där olika kompetenser är viktigt, vilka som saknas behöver man ta reda på i intervjuerna med styrelsemedlemmarna. Kompetensområden som ofta finns i styrelser är ekonomi, juridik och sälj/marknad. Gärna också att personerna har någon form av fotbollsbakgrund och verkligen är villiga att lägga ner den ideella tid som krävs. Tricket är att hitta rätt sammansättning av folk, då blir tiden man ska lägga ner mer effektiv och inte lika tidskrävande, tipsar Anna Nerlich.

Hur viktigt är det att en styrelse är jämställd?
- I Hässelby vill vi ha en jämställd styrelse och 50/50 vilket är något vi alltid eftersträvar. Tittar man på andelen kvinnliga ledare i klubben jämfört med manliga, har vi många kvinnor som ledare och därför har vi egentligen aldrig haft problem med att hitta tjejer som vill engagera sig i styrelsen. Vi tror på precis som med blandad kompetens, på att styrelsen mår bra av att ha olika kön i gruppen.

- StFF har en prioriterad strategi i jämställdhet som vi värdesätter högt när vi letar kandidater till styrelsen. Inte heller här känns uppgiften att hitta lämpliga kvinnliga kandidater övermäktig, säger Anna Nerlich.

Anna poängterar att det är en fördel att ha ett lokalt socialt intresse när man tackar ja till att arbeta i en föreningsstyrelse.
- Man bör känna att man gör något viktigt för barn- och ungdomsidrotten. Den drivkraften är mer värd än någonting annat när man lägger ner många ideella timmar, avslutar Anna Nerlich.

Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär så här:

Undersökning: Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar m.m. som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen.

Gör analys:

Fastställa utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge?

Klargöra vilka poster och funktioner som blir vakanta.

Fastställa kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp?

Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. För att få sådana förslag måste valberedningen göra ett utskick till alla medlemmar. Det bör ske i god tid innan årsmötet. Valberedningen kan givetvis också ta fram egna kandidater.

Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjua kandidaterna vid behov.

Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.

Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem.

Valberedningens förslag bör av demokratiska skäl skickas ut till alla medlemmar innan årsmötet tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Medlemmarna bör nämligen ges tid att fundera över förslagen och eventuellt kunna förbereda egna att lägga fram på årsmötet.

Framför och motivera förslaget på årsmötet.

Källa: Voluntarius

Det finns även kurser i valberedningsarbete, se mer på Stockholms Idrottsförbunds hemsida.