Stockholm får sex platser till P16 nationell serie

Nu har vi fått besked från Svenska FF om hur många platser som vårt distrikt har tilldelats i P16 nationell serie 2020. Informationen visar att Stockholms FF, förutom de lag som tillhör SEF, får sex platser som kommer erbjudas de sex först placerade lagen i vår P15 kval-serie.

De 30 föreningar som genomgått Svensk Elitfotbolls (SEF) certifieringsprocess och som vid 2018-års utvärdering erhållit högst poäng garanteras en plats i tävlingen. För att kunna tilldelas plats på detta sätt ska föreningens representationslag (herr) inför säsongen 2019 ha kvalificerat sig för spel i som lägst div. 1. Föreningarna är behöriga att delta i de seriegrupper som avser Götaland, Svealand och Gestrikland.

Vid tilldelning av platser till SDF har varje SDF en grundplats och övriga platser tilldelas utifrån storlek på SDF:s verksamhet. Fördelningen mellan SDF baseras på distriktens antal elvamannalag vad avser herr- och pojklag (i förekommande fall 9 mot 9-lag från 13 år) per den 31 maj 2019.

Det har även skapats en turordningslista som används vid kompletterande tilldelning i det fall SDF väljer att inte tillsätta sin plats/sina platser.

På samma sätt som 2018 och 2019 kommer lag från Gestrikland att delta i serierna med lag från Svealand.

Detta innebär att 30 platser till ska tilldelas 18 SDF i Götaland, Svealand och Gestrikland (dvs. totalt 60 lag i dessa serier).

I Norrland kommer två serier att skapas med hänsyn tagen till SDF:s egen verksamhet och till respektive SDF:s storlek. Det kommer att vara max 10 lag i respektive serie.

  • Antal platser per SDF i P16 2020 (avser Götaland, Svealand och Gestrikland)

1 plats till: Blekinge, Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Gestrikland, Gotland, Halland, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland, Örebro Län och Östergötland.
2 platser till: Göteborg och Västergötland.
3 platser till: Småland.
4 platser till: Skåne.
6 platser till: Stockholm.

Turordningslista (vid vakanser och kompletterande tilldelning)

Västergötland, Skåne, Halland, Östergötland, Uppland, Göteborg, Småland, Värmland, Stockholm, Södermanland, Örebro Län, Dalarna, Västmanland, Gestrikland, Bohuslän, Blekinge, Dalsland, Gotland.

Stockholms FF kommer att gå ut med en förfrågan till de aktuella lagen och anmälan ska vara Michael Westerholm tillhanda senast den 9 november.