Framsteg för projektet BioPitch – goda testresultat för skogsbaserat granulat

Projektet BioPitch som StFF:s Robin Johansson initierat hade som mål att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll. De framtagna granulatet visar på goda egenskaper i utvärderingarna.

Robin JohanssonProjektet BioPitch hade som mål att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll. Ett nytt material har tagits fram som i accelererade testmiljöer visar upp egenskaper som gör det troligt att det kan fungera i verklig fotbollsmiljö.

De olika egenskaper som i projektet har mätts för att visa materialets potential att ingå som ifyllnadsmaterial i ett konstgrässystem visar alla på goda resultat.

Projektet som har bedrivits under sex månader behöver nu mer tid för att testa och verifiera materialets egenskaper för implementering i verklig fotbollsmiljö utifrån bland annat ingångsråvaror, design och konstgrässystem.

Målet för projektet har varit att utveckla ett bionedbrytbart material som ger ett lägre klimatavtryck än dagens ifyllnadsmaterial baserade på fossila råvaror och som också på ett miljövänligt sätt kan brytas ned. Nästa steg i utveckling av materialet är att ge materialet egenskaper som snabbar på nedbrytningstiden i miljöer utanför den fotbollsmiljö det skall verka i.

Projektet har nu sökt nytt stöd för fortsatt utveckling och besked ges den 31 oktober.

Läs mer om Biopitch