31 augusti – sista datum för motioner till "repskapet"

Om er förening vill ändra på något i vår tävlingsverksamhet börjar det bli bråda dagar. Senast den 31 augusti ska motioner till Stockholms FF:s representantskap ska vara StFF tillhanda. Motioner ska sändas in med post och vara undertecknade av behörig person i föreningen. "Repskapet" äger rum den 12 november.

Eftersom den 31 augusti i år ligger på en lördag, går det bra att scanna in en motion med behörig persons underskrift och mejla in den 31 augusti samt att posta in motionen, så att vi har den senast tisdagen den 3 september.

Ett förmöte till representationsmötet där föreningarna får ta del och diskutera motioner och förslag kommer att hållas den 10 oktober. Tid och plats meddelas senare.

Läs mer: Stockholms FF:s stadgar 3 Kap. Representantskap och sidan för Stockholms FF:s representantskap