Sök bidrag ur SvFF:s anläggningsfond

Svenska Fotbollförbundets anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden och kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt. Läs mer om kriterierna och hur du söker bidrag.