Inget förbud mot konstgräsplaner

De uppgifter som cirkulerat i media om att ett europeiskt förbud mot konstgräsplaner är på gång till 2022 tillbakavisas av Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA som ansvarar för frågan. I en officiell kommuniké klargör ECHA att inget förbud planeras. Däremot arbetar man med ett förslag till framtida restriktioner av användning av mikroplaster som ska läggas fram till EU-kommissionen nästa år. Det förslaget kommer inte innehålla något förbud mot dagens konstgräsplaner.
- Det känns bra att ECHA tagit till sig våra inspel och att man ser över möjligheten till en övergångsperiod till nya material, säger Lars Ekholmer, ordförande i SvFF:s anläggningskommitté och ordförande i StFF. Läs mer här!