Västerhaninge IF tipsar om barnkonventionen

Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 och många föreningar funderar på om det innebär några förändringar i verksamheten. Västerhaninge IF har inlett ett arbete utifrån Röda Korsets upplägg. Där fokuserar de på de fyra artiklarna, det vill säga huvudprinciperna, som Svenska Fotbollförbundet har valt att tolka. Spelare, ledare och föräldrar involveras och vi får konkreta tips på hur en förening kan gå tillväga med att implementera barnkonventionen i det dagliga arbetet med barn och ungdomar.

Västerhaninge IF:s ordförande Pernilla Asplund och värdegrundsansvariga Vivi Darla har drivit arbetet med barnkonventionen och berättar om hur de har jobbat rent konkret.

- Inom ramen av vårt värdegrundsarbete har alla våra spelare och ledare genomgått en session där fokus är på Västerhaninge IF:s värdegrund och där spelare får ta ställning till olika påståenden, men även förstå mer och utveckla vad Glädje, Gemenskap och Trygghet innebär för dem och deras lag. I det arbetet är huvudprinciperna inbakade i upplägget. Det gör att vi även kan se kontinuerligt och i förlängningen hur mycket detta följs av ledarna och hur mycket inflytande bland annat får våra spelare på träningarna, säger Pernilla Asplund.

- Vi har med andra ord valt att i första skede fokusera på våra spelare och ledare kopplat till barnkonventionen. Vi har även informerat våra föräldrar om barnkonventionen och om vår satsning i området samt inom värdegrund och de har fått svara på en enkät om hur väl ledare och föreningen lever upp till förväntningarna som föreningen har kopplat till värdegrunden. Men även vad spelarna säger i dialog med sina föräldrar hemma. Efter sommaren kommer vi hålla interaktioner med föräldrarna inom samma område, berättar Vivi Darla.

- För att göra detta tydlig och enkelt för våra spelare, ledare och föräldrar har vi tryckt upp en folder där vi exemplifierar de förväntningar på beteende som spelare, ledare och föräldrar ska ha inom Västerhaninge IF. Och framför allt vad ska man förvänta sig av föreningen, menar Pernilla Asplund.

För Västerhaninges del har arbetet delats in i två faser. Den första har inneburit att se till att alla lagen genomgår sessionen med bara barnkonventionen i fokus och att det sker innan septembers slut. Sessionerna började under vintern och resterande lag genomför detta under Dalecarlia cup i Borlänge där många lag är samlade under denna vecka.

- Målet är att alla ska känna sig trygga i att vi leder våra spelare på ett sunt sätt ur ett barnrättsperspektiv och öka kunskapen kring grundprincipernas innebörd och hur vi arbetar praktiskt med detta i vår dagliga verksamhet, säger Pernilla Asplund.

- Vi vill att våra spelare ska bli proffs på sina rättigheter och att ledarna gör allt för att följa dem, säger Vivi Darla.

Vad har ni fått för reaktioner inom föreningen respektive externt?
- Under vår barnkonventionssession har vi insett att spelarna har bättre koll på sina rättigheter än vad ledarna har på deras. Skolorna har det som en del av läroplanen så våra spelare är fullt medvetna, sedan har de inte alltid insett att det även gäller på fotbollsplanen.

- Vi har gjort en enkät i samband med våra värdegrundssamtal och vi har fått fantastiska reaktioner på vårt arbete och där föräldrar tycker att vi följer vår värdegrund. Sedan gäller det att våra spelare och ledare ständigt tänker på vår värdegrund när de bär sin VIF-tröja. Att agera utifrån värdegrunden i laget, på träningarna samt hemma- och bortamatcherna.

- Men det kommer ständigt vara ett hårt arbete, så vi lutar oss inte tillbaka. Efter varje helgs matcher dyker det alltid upp en fråga som måste lösas både vad det avser våra lag men även andra föreningars lag, säger Vivi Darla.

Hon lägger till:
-Värdegrund en är färskvara, den måste vi jobba med varje dag för att hålla den levande, säger Vivi Darla.

- Externt har vi inlett ett samarbete med polisen och haft även dialog med kommunen och vi har fått positiv respons på våra insatser. Vidare har vi nyligen även gått med i kommunens satsning på "Nattvandring" med Förebyggarteamet och stiftelsen Nattvandring.nu för att även möta våra ungdomar "på stan", säger Pernilla Asplund.

- Vi vill bygga på en värdegrund 360 grader så gott det går. På plan, på stan och hemma, säger Vivi Darla.

Har ni tips till andra föreningar?
- När man väl har kommit till insikt att barnkonventionen blir lag framöver och försöker lista ut vad detta kan innebära, så är vårt tips att ta kontakt med en organisation som arbetat aktivt med dessa frågor. Vi valde att samarbeta med Röda Korset och där de har underlättat för föreningar att förstå hur man kan aktivera denna viktiga fråga.

- Mitt tips är att implementera det så fort ni kan i er värdegrund, uppdatera den om det så behövs, barnkonventionen är här för att stanna, säger Vivi Darla.

- Exemplifiera barnkonventionen för spelare, ledare och föräldrar så de vet exakt vad de ska förvänta sig av er. Allt från en folder till att ni är aktiva på träningarna och stöttar ledarna rätt, fortsätter Pernilla Asplund.

Både Pernilla och Vivi ser flera möjligheter när barnkonventionen blir lag. -Möjligheterna är att vi kommer få medvetna ledare som inser värdet av att involvera våra ungdomar mer i träningen, att det får dem att växa i sitt ledarskap och därmed hoppas jag att de känner att de själva bidrar till framtida ledare och spelare med högre självkänsla, säger Pernilla Asplund.
- Vidare att det kräver att du som ledare engagerar dig mer i våra spelares fysiska, psykiska, sociala och idrottsliga situation. Här måste vi i föreningen ständigt erbjuda bra utbildningar för att våra ledare ska utvecklas och därmed omfamna våra spelare på deras nivå, säger Pernilla Asplund. Västerhaninges ledare genomgår redan idag Svenska Fotbollförbundets ledar- och tränarutbildningar samt följer spelarutbildningsplanen där barnkonventionen ingår.

- I samtal med våra ledare märker vi att några ser det som en utmaning, hur de ska få ihop tiden att involvera spelarna i sin träning. De tar sin roll som tränare på högsta allvar och ser sin planering som kritisk för att de ska kunna komma vidare inom laget, säger Pernilla Asplund.

- Här har vi såklart en utmaning som kommer kunna lösas, det handlar om ett nytt mindset. Ledarteamet får olika "tankenötter" som de måste diskutera och fastställa inom laget för att de ska lättare kunna följa barnkonventionen, som också är en del av vår värdegrund, säger Vivi Darla.

- Men jag hoppas och tror att alla är ledare har ambitionen att utvecklas åt denna riktning. Våra spelare är framtidens ledare, domare och samhällsmedborgare. De ska få rätt vägledning från början, säger Vivi Darla.

Hon fortsätter:
- Vi är tydliga från start med ledare som vill börja i Västerhaninge IF, att hos oss leder vi inom ramen av barnkonventionen och vår värdegrund. Men tyvärr passar det inte för alla.

Västerhaninge valde att ta hjälp av Röda Korsets ungdomsförbund och deras utbildning "Är du medspelare?". Det är en kreativ session där spelarna får lära sig vad de olika huvudprinciperna och bli proffs på sina rättigheter. De gick igenom dessa fyra artiklar:

Artikel 1) Allas lika värde
Artikel 3) Barns bästa
Artikel 6) Rätt till utveckling
Artikel 12) Delaktighet och inflytande.

Därefter får spelarna tillsammans med sina ledare jobba specifikt med en artikel och fundera på hur de ska förverkliga sin idé genom att ange konkreta exempel som de senare får visa upp i form av en sång, dikt eller skådespel.
- Många kreativa idéer dök upp och trots att det fanns en oro från oss ledare ifall barnen skull tycka att ett skådespel var "för mesigt", så var barnen 100 % inne för idén. Vi vågade testa och tipsar andra föreningar att göra detsamma, avslutar Vivi Darla.