Samsyn Stockholm - ett gemensamt arbete över idrottsgränser för barnens bästa

Samsyn Stockholm är namnet på ett arbete över idrottsgränserna i vårt distrikt. Arbetet syftar till att enas om hur vi tillsammans ska möjliggöra en idrott som utgår från barnens bästa och tar hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar.

Arbetet är långsiktigt och ska präglas av idrottens arbete med Strategi 2025, dess fyra målområden och fem utvecklingsresor.

Samsyn Stockholm innebär att:

Barnen
*
Ska få möjligheten att syssla med fler idrotter så länge de själva vill

Ledarna och föreningen
*
Ska utgå ifrån barnens bästa
*
Ska göra barnen delaktiga i sitt eget idrottande
*
Sträva efter verksamhet som ger god rörelseförståelse och möjliggör för barnen att hålla på med flera olika idrotter

Specialidrottsförbund
*
Medverka aktivt i samtal och utvecklingsarbeten tillsammans med Stockholmsidrotten för att fortsätta utveckla sin egen verksamhet i linje med Strategi 2025
*
Ska sträva efter att planera och genomföra sin verksamhet i linje med aktuell forskning och barnperspektiv

Stockholmsidrotten
*
Bidra med kompetens och vägledning
*
Sammankalla förbunden till arbetsmöten och samtal inom ramen för Samsyn Stockholm
*
Driva frågan på kommunal och lokal nivå för att föreningar ska arbeta med Samsyn Stockholm ur ett föreningsperspektiv

Läs mer om Samsyn Stockholm: Stockholmsidrotten