IFK Stocksund får bidrag från Anläggningsfonden

Nya Anläggningsfonden ger bidrag till föreningsdrivna konstgräsanläggningar för att säkerställa anläggningen miljömässigt. Vid den senaste utdelningen fick IFK Stocksund ekonomiskt stöd för att asfaltera 390 m2 för att ta hand om snö/granulat samt installera brunn med granulatfälla. Här kan du söka bidrag från fonden.