Ungdomsfonden tar emot ansökningar

Efter lite justeringar i ansökningsförfarandet och i föreskrifterna går det att söka medel från Stockholms FF:s ungdomsfond igen.

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till medlemsavgift, material eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Blanketten skickas sedan till Stockholms Fotbollförbund där en grupp behandlar ansökan.

Här hittar du föreskrifterna och här hittar du ansökningsblanketten.