Stockholms FF kallar till årsmöte

Årsmötet äger rum den 5 mars med start kl. 19.00 i Folksams lokaler, Bohusgatan 14, Stockholm. Föredragningslistan är enligt stadgarna och inga andra ärenden än de upptagna får avgöras. Föreningens representanter anmäls till Linda Kransén senast den 28 februari.