Coachande föräldraskap – för våra barns skull

Varje år spelas ungefär 35 000 matcher i S:t Eriks-Cupen. Många spelare deltar i matcherna, men även barnens föräldrar. Som förälder är man viktig för sitt barns motivation, utveckling och upplevelse av fotbollen för att ge möjligheter till ett livslångt intresse för idrott i stort. Föräldrarna är viktiga resurser i föreningarnas arbete med att skapa en så bra idrottsmiljö som möjligt.

Oftast upplever inte föräldrarna att de pressar sina barn för hårt, men var femte barn känner hård press från föräldrar, tränare och andra vuxna. Detta vill Stockholms Fotbollförbund göra något åt och erbjuder därför alla föreningar föreläsningen Coachande föräldraskap med Kim Rehnfeldt. Han är organisationskonsult, föreläsare och coach samt har många års erfarenhet av föreningsarbete.

Vad är syftet med föreläsningen?
– Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv! Om du har världens bästa barn tycker du säkert att de också är värda världens bästa förälder. Att det heter "Föräldraskap" antyder att det är något som skapas. Det finns alltid nytt att lära, ta till sig och testa. Det handlar inte om pekpinnar eller påvisa brister och fel utan fokus för denna föreläsning är att väcka tankar och inspirera till ett ännu bättre föräldraskap. Föreläsningen tar sitt avstamp i såväl forskning som erfarenheter och coachingsmetoder. En åhörare som gått "alla" utbildningar idrotten erbjuder på t.ex. Bosön och GIH tyckte att denna saknats och borde finnas med i grundutbildningen för alla, menar Rehnfeldt.Kim Rehnfeldt

Hur är upplägget?
Genom berättelser, erfarenheter, forskningsresultat och dialog belyses viktiga saker för hur du bäst kan coacha ditt barn. Det är en blandning av igenkänning och aha-upplevelser, berättar Rehnfeldt.

En vanlig tanke kring denna typ av utbildningar är att det ofta är föräldrar som redan är medvetna och skötsamma som deltar. Är det så?
– De som kommer på denna föreläsning är vanligtvis föräldrar som är intresserade av att vara den bästa tänkbara personen i sitt barns liv. Som även om de redan gör det väldigt bra söker varje möjlighet att bli lite bättre.

– Jag har även träffat föräldrar som efter föreläsningen kommit fram och sagt att de har gjort allting fel. Föräldrar som vi upplever bäst behöver denna typ av föreläsning dyker sällan upp, men jag är övertygad om att ju fler vi är som vill skapa en härlig stämning och trygg idrottsmiljö för våra barn desto fler kommer vi att påverka runt omkring oss även om de själva inte har deltagit. Ringar på vattnet som gör att vi gemensamt gör något åt de som beter sig illa runt idrottsarenan, säger Rehnfeldt.

Varför bör föräldrar genomföra kursen?
– Att bli en bättre coach för sitt barn handlar inte bara om att vara en bättre idrottsförälder. Metoderna är användbara för alla aspekter på föräldraskapet. Hur jag får barnet att må och prestera bättre oavsett om det gäller idrotten, skolan, intressen eller städa rummet. Det som gäller för barn gäller även för andra "-skap" såsom äktenskap, vänskap, medarbetarskap och ledarskap. Oftast väcks tankar om hur det går att utveckla även andra relationer än den med sitt barn, tipsar Rehnfeldt.

Kim Rehnfeldt menar att detta tillfälle egentligen inte är en kurs eller en utbildning, utan mer handlar om att inspirera till bättre föräldraskap, plantera nya tankar och få in mindre beteendeförändringar än att utveckla kompletta färdigheter.

Vid frågor gällande Coachande föräldraskap kontaktar du: Kicki Bellander