Kalendariet fylls på

Tidigare har vårt kalendarium inte varit så välfyllt, nu har vi försökt att råda bot på det. Nu finns de flesta möten, kurser, träffar och viktiga datum inlagda. Dock har vi valt att välja bort de vanliga domar- och tränarkurser. Dessa och alla andra kurser hittar du här. Till kalendern