Lyckat Frukostmöte – gav inspiration och engagemang

Årets "Frukostmöte" gick av stapeln den 29-30 november på Skåvsjöholms konferensgård. Där samlades förväntansfulla anställda i distriktets föreningar, Stockholms Fotbollförbunds kanslianställda samt konsulenter från Stockholmsidrotten för ett gediget konferensprogram.

Torsdagen inleddes med samling på StFF:s kansli för färd till hemlig ort. Väl framme hälsade Förbundschef Björn Eriksson alla välkomna och berättade om vad som är på gång inom Stockholmsfotbollen.

Därefter diskuterades hur de nya spelformerna bäst sprids till alla berörda och hur framtidens S:t Eriks-Cup kan se ut, hur får vi ännu fler att spela ännu längre? Är lösningen 7 mot 7 i högre ålder och/eller sammandrag i gå-fotbollen? Kanske mixedserier? Det pratades också om ifall fri anmälan är rätt och bör man, efter att seriespelet har pågått i ett par månader, kunna byta nivå. Åsikterna och förslagen noterades för vidare diskussion och beslut.

Björn Eriksson

Nästa punkt som avhandlades var hur vi använder Föreningscertifikatet som idag upplevs relativt tandlöst. Vi bör inte underskatta symboliken att ha ett sådant dokument, men hur följer föreningarna rekommendationerna? Ska det bli konsekvenser? Många intressanta åsikter och konkreta idéer vilka tas med i det fortsatta arbetet kring dessa punkter.


Charlotte Ovefelt

Jämställdhetsstrategen Charlotte Ovefelt föreläste om Normbollen vilket var uppskattat och säkert en ögonöppnare för många.

Sedan var det dags för öppet hus med StFF:s och Stockholmsidrottens personal vilket innebar att deltagarna valde vilka ämnen man ville diskutera och därmed satt de med personer som ansvarar för frågorna. Det var allt från Idrottslyftet, distriktslagen, utbildningar, anläggnings- och miljöfrågor till ekonomi/marknad/kommunikation. De mindre gruppkonstellationerna gynnade diskussionsklimatet och alla kom till tals vilket genererade ett brett erfarenhetsutbyte. Ännu mer nätverkande blev det under kvällens middag och mingel.

Robin Johansson

Den andra dagen inleddes med ett pass som hölls av StFF:s Robin Johansson och där Stockholmsfotbollens anläggningsbehov diskuterades zonvis. Därefter delade Förbundsordförande Björn Eriksson med sig av sina framtidstankar kring Stockholmsfotbollen.

Anna Malmén och Kicki Bellander

Sedan var det dags för SvFF:s Anna Malmén att föreläsa om Fotboll Fitness. I samband med detta berättade Enskede IK:s Helena Nordlöf om klubbens succé gå-fotbollen och i efterföljande gruppdiskussioner var det flertal föreningar som också såg möjligheter i denna senioraktivitet. Anna Malmén visade även deltagarna hur Diplomerad förening fungerar och IFK Viksjös Mattias Lindström intervjuades om hans och klubbens erfarenheter kring detta.

Förhoppningsvis gav årets "Frukostmöte" inspiration och fortsatt engagemang kring arbetet med att utveckla Stockholmsfotbollen. StFF vill tacka alla inblandade för ert deltagande och alla intressanta diskussioner.