Kan man bygga fotbollsplaner av skogsråvara?

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskning och industri formulerat en hypotes om att skogsråvara skulle kunna bli det material framtidens fotbollsplaner byggs av. För att testa hypotesen och industrins möjligheter har två projekt tagits fram.

Robin Johansson– Det är Förstudie BioPitch och BioPitch som är aktuella och vi har sökt medel för projekten från Vinnova och Naturvårdsverket. I veckan fick båda projekten grönt ljus att köras igång, säger Stockholms Fotbollförbunds projektledare Robin Johansson.

Projektens syfte är att stoppa spridningen av mikroplaster från konstgräsanläggningar ut i naturen och våra vattendrag. Målet är att utveckla ett skogsråvarubaserat, nedbrytbart ifyllnadsmaterial att användas i konstgräsanläggningar för fotboll.

Stockholms Fotbollförbund arbetar för en miljömässigt hållbar fotboll och enligt Robin Johansson är det viktigt att StFF, som är Sveriges största specialdistriktidrottsförbund, går i bräschen för hur fotbollutövandet ska kunna genomföras så miljövänligt som möjligt.

En aspekt av miljön är fotbollsplanerna och det material de är byggda av. För det mesta spelas fotboll på konstgräs som i sina olika beståndsdelar är uppbyggda av plaster som, när de hamnar på sidan av planen, blir en hälsofara.

– Denna negativa miljöpåverkan vill vi givetvis motverka på alla sätt vi kan, menar Johansson.

Projektet BioPitch ska finna svar på om skogsråvara har de egenskaper som krävs för att skapa ett nedbrytbart material med egenskaper som miljömässigt kan ersätta icke nedbrytbara ifyllnadsmaterial och samtidigt ge spelegenskaper som erbjuds med de granulater som används idag. Projektet Förstudie BioPitch ska finna svar på vilka omställningar som krävs av värdekedjans alla aktörer, från skogsråvara till fotbollsspelare, för att lämna de gamla plasterna bakom oss.

– Bägge projekten kommer att redovisas på fotbollsyta.nu där vi löpande informerar om vad som sker i respektive projekt och förhoppningsvis vet vi om hypotesen håller innan sommaren, säger Robin Johansson.

Vill du veta mer om konstgräs och hur du kan hjälpa till att minska spridning av plaster från fotbollsplaner kan du ladda ner broschyren Konstgräs, Granulat & Miljö.