Fotbollens samhällsnytta är värd miljarder!

Det visar den SROI-studie – Social Return On Investment – som Svenska Fotbollförbundet presenterade tidigare i höst. Fotbollen bidrar till samhället på många olika sätt men för första gången finns en studie som visar fotbollens samhällsnytta i kronor och ören. I Stockholms Fotbollförbund värderas samhällsnyttan av breddfotbollen till 4 073 miljoner per år. I form av ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter genom bland annat delagarutgifter, minskad brottslighet, förhindrade fall av flera livsstilssjukdomar och inte minst ideellt arbete.

Svenska Fotbollförbundets samhällsnytta värderas till 24 miljarder kronor. Svensk breddfotboll bidrar också till över 9 000 arbetstillfällen, vilket i Stockholm ger 1 107 arbetstillfällen. Det ideella arbetet inom breddfotbollen motsvarar 1 149 miljoner kronor i Stockholm och över 6 miljarder kronor i Sverige. Det är svindlande värden. Dessutom visar studien att om samhället investerar i fotbollen, ger det mångfalt tillbaka. En investerad krona i breddfotboll ger tio kronor tillbaka på fem år i samhällsnytta. Det är med andra ord en mycket god idé att satsa på fotboll.

Vi har alla läst de alarmerande rapporterna om ungas psykiska ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterar allt fler barn och unga i Sverige psykisk ohälsa. Vi vet också att svenska barn rör på sig alldeles för lite. Enligt en rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) är det bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når de allmänna rekommendationerna om 60 minuter fysisk aktivitet varje dag. Sammantaget är detta en dyster bild av ungdomars psykiska och fysiska hälsa och det krävs åtgärder från hela samhället för att vända trenderna. SROI-studien visar att de hälsomässiga effekterna i Stockholms Fotbollförbund är 2 762 färre fall av hjärt- och kärlsjukdomar och 184 färre fall av psykisk ohälsa. Vi kan ju dessutom vara helt överens om att fotbollen ger fysisk aktivitet och rörelse. Detta innebär att fotboll i all väsentlighet bidrar till att förhindra såväl psykisk ohälsa som stillasittande och övervikt, inte minst för barn och unga.

Stockholms Fotbollförbund är, liksom Svenska Fotbollförbundet, en del av samhället. I vår värdegrund står att läsa att vi, med fotbollen som utgångspunkt, engagerar oss såväl inom den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt. I våra runt 400 fotbollsföreningar i Stockholm bedriver vi samhällsnytta varje dag och bidrar till ett mer inkluderande samhälle som bygger på alla människors lika värde. I våra fotbollsföreningar skapar vi delaktighet och förutsättningar för unga och gamla, erfarna och nya, tjejer och killar att spela fotboll och vara fysiskt aktiva. I våra föreningar arbetar vi särskilt med jämställdhet, demokrati, inkludering och minskad segregation.

Med det sagt är inte fotbollen utan utmaningar, vi vill bli fler som spelar fotboll längre. Vi vill att fler tjejer ska hitta och trivas i vår fantastiska idrott, både som spelare och ledare. Vi vill att våra föreningar ska få tillräckliga resurser för att bedriva bra verksamhet. Vi vill att det ska finnas tillräckligt många fotbollsplaner för att alla som vill ska kunna spela fotboll hela året i hela landet.
Det är utmaningar vi antar och med aktuella bevis som visar att vår breddfotboll bidrar med 23 miljarder i samhällsnytta, känner vi oss tryggt förvissade om att Svensk Fotboll är och kommer vara en viktig spelare i det framtida samhällsbygget.

Lars Ekholmer, Ordförande i Stockholms Fotbollförbund

Karl-Erik Nilsson, Förbundsordförande Svenska Fotbollförbundet

Läs SROI för Stockholmsfotbollen