Svensk fotboll säger nej till matchfixing – arbetet intensifieras

Hittills under 2018 har 25 misstänkta matcher utretts, 5 spelare har stängts av för brott mot reglementet, och två fall är föremål för domstolsprövning. Svenska Fotbollförbundet har nu också en heltidsresurs för att utreda misstänkta fall av otillåten påverkan och manipulation. Läs mer på svenskfotboll.se

Kolla in RF:s webbutbildning om matchfixing och spelberoende