Sök projektbidrag!

Alla är olika – olika är bra är Svenska Fotbollförbundets paraplynamn inom sociala frågor. Inget projekt är för stort eller för litet. Ansök om bidrag till din förening. Den andra ansökningsperioden öppnades den 1 oktober.

Ansök om projektbidrag till din förening från och med den 1 oktober - 31 december 2018 i samarbete med Svenska Spel.

Ansökan mejlar du till olikaarbra@svenskfotboll.se

Inget projekt är för stort eller för litet för oss. Du kan ansöka om pengar till ditt projekt oavsett storlek, så länge det svarar upp mot kriterierna nedan:

Kriterier

• Allt värdegrundsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet

• Allt jämställdhetsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet

• Allt integrationsarbete ska ingå i ordinarie verksamhet

• Föreningen ska vara medlem i Svenska Fotbollförbundet

Alla Är Olika - Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariation eller sexuell läggning.

För oss på Svenska Fotbollförbundet är det viktigt att man visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för demokrati, jämställdhet och integration inom fotbollsrörelsen.

Vår uppgift på Svenska Fotbollförbundet är att skapa förutsättningar för alla våra distrikt, alla våra föreningar och alla våra spelare att bli så bra som möjligt. För oss handlar det om att vi vill skapa förutsättningar för allas självklara rätt att utöva sin idrott.

För ytterligare frågor, kontakta via mejl: Linus Hallström