Stockholms FF träffar Stockholms politiker inför valet 2018

Snart är det val. Många vill prata politik och framförallt diskutera lösningar för de riktigt stora samhällsutmaningarna. Det vill vi i Stockholms Fotbollförbund ta fasta på. Därför träffar vi politiker från alla partier som kandiderar till Stockholms Stadsfullmäktige.

Vi vill berätta för dig om det vi gör och gärna uppmuntra dig och din förening att göra samma sak i din kommun. Så tveka inte att fråga oss vid frågor och funderingar. Till din hjälp har vi tagit fram en presentation som du också kan använda vid dina politikerkontakter.

Vårt budskap till politikerna är att vi vill vara med och utveckla Stockholm och länets kommuner. Vi vill bidra på alla sätt vi kan för att skapa en positiv utveckling här i Stockholm och vårt län. Vi vågar påstå att fotbollen är den aktör som bidrar mest till en positiv samhällsutveckling i Stockholm.

Fotbollen i Stockholm samlar över 110 000 aktiva i 364 föreningar. Vi engagerar 6-åringar såväl som grånande seniorer och allt däremellan. Genom fotbollen får stockholmare möjlighet att träna och förbättra sin hälsa. De får nya vänner och förebilder. En större gemenskap och en demokratisk skolning.

Vi är också övertygade om att fotbollen på ett effektivt sätt stöttar i de samhällsutmaningar som Stockholm och länets kommuner står inför. Inte minst inom integration, segregation och jämställdhet.

Vid våra politikermöten kommer vi visa att Stockholmsfotbollen bidrar med en del av lösningen på de samhällsutmaningar som Stockholm och kommunerna har kopplat till integration, segregation och jämställdhet. Vi kommer vara tydliga med att fotbollen är en viktig kraft för att klara dessa samhällsutmaningar.

Men för att fotbollen ska kunna fortsätta bidra på bästa sätt och för att vi ska lyckas med våra ambitioner i framtiden är plantillgången en knäckfråga. Det är vårt budskap till politikerna och vi ser fram emot att få prata med dem om det.

Bästa hälsningar

Lars Ekholmer
Ordförande
Camilla Norström
Vice ordförande
Björn Eriksson
Förbundschef