Inbjudan till tränarutbildning UEFA B

Tränarutbildning UEFA B är en Seniortränarutbildning vars innehåll är
en vidareutveckling ifrån Spelarutbildningsplanens nivå 4 (16-19 år)
Ett av kraven för att kunna bli godkänd på utbildningen UEFA B är att
genomföra alla hemuppgifter till fullo, där uppgifter och övningar
skall tillämpas i den egna träningsmiljön med spelare som befinner
sig inom nivån som utbildningen är anpassad för.

UEFA B utbildningen sätter en stor kravbild på
dig som deltagare, där du förväntas:

 • Ha fullständig (100%) närvaro vid samtliga kurstillfällen
  (13 dagar + "förträff")
 • Uppfyller målen för delkurserna
 • Ta ansvar för och delta aktivt i diskussioner och grupparbeten
 • Vara aktiv som instruktör under de praktikpass som leds av kursdeltagarna
 • Vara aktiv som opponent vid övriga kursdeltagares redovisningar

Mellan de olika kurstillfällena har du också ett stort ansvar för genomförandet av utbildningen och din egen utveckling:

 • Genomföra samtliga webbuppgifter till fullo
 • Läsa utvalda avsnitt i kurslitteraturen
 • Titta på och reflektera över utvalda videoklipp/webbinarier
 • Sammanställa och på utsatt tid skicka in utvalda inlämningsuppgifter

Antagning
Ansökningar som initialt prioriteras är:

 • Aktiva Seniorlagstränare inom Stockholms distrikt
 • Aktiva Seniorlagstränare inom Sverige
 • Aktiva Ungdomstränare 16-19 år inom Stockholms distrikt

Om söktrycket inom detta spann inte uppnår fulltecknad utbildning
kan vi komma att individuellt se över ansökningar från deltagare
med tränaruppdrag för spelare yngre än 16 år.

För dig som är ungdomstränare rekommenderar vi i första hand utbildningen
B-diplom Ungdom som riktar sig till tränare för 13-19 åringar.
Samt Tränarutbildning A Ungdom som i första hand riktar sig till tränare för 16-19 åringar.

Efter att ansökningarna behandlats kommer vi i ett separat utskick att
meddela de 24 som initialt erbjuds plats på denna omgång av UEFA B
och samtidigt kalla dessa till vår "förträff".
Efter "förträffen" ombeds ni omgående att bekräfta er plats på utbildningen
och i och med det också förbinda er till samtliga kursdatum.

Kursomgång: 2018: (18/9) 27-28/10 – 2019: 23-24/3

Förträff: 19 september 2018; 18.30 - senast 20.30
Kursmodul 1: 27-28 oktober 2018; 08.00-18.00
Kursmodul 2: 24-25 november 2018; 08.30-18.00
Kursmodul 3: 12-13 januari 2019; 08.30-18.00
Kursmodul 4: 2-3 februari 2019; 08.30-18.00
Kursmodul 5: 23-24 februari 2019; 08.30-18.00
Kursmodul 6: Matchanalys (1 dag), datum och tider ej fastställt
Kursmodul 7: 23-24 mars 2019; 08.30-18.30

Detaljerat program finns att ladda ner här Program - UEFA B

Utbildningen behandlar följande områden:

 • Spelet fotboll
 • Färdigheten teknik
 • Fasta situationer
 • Målvaktsspel
 • Spelsystem
 • Ledarskap, lärande och psykologi
 • Spelförståelse
 • Fotbollsfys
 • Matchanalys
 • Matchplan och tränarens coachning under match
 • Organisation och planering
 • Kost och prestation
 • Fotbollsskador
 • Domarens uppgifter
 • Matchfixning

Förutsättningar för anmälan:

 • Genomförd tränarutbilning C-diplom
 • Samt minst 1 års erfarenhet som tränare.

  OBS!

  UEFA B är en Seniortränarutbildning och vi rekommenderar
  att du under denna utbildning är aktiv tränare för spelare 16 år eller äldre.

För att bli godkänd på Tränarutbildning UEFA B krävs att du:

 • Har fullständig (100%) närvaro vid samtliga kurstillfällen
  (13 dagar + förträff)
 • Uppfyller målen för delkurserna
 • Tar ansvar för och deltar aktivt i diskussioner och grupparbeten
 • Är aktiv som instruktör under de praktikpass som leds av kursdeltagarna
 • Är aktiv som opponent vid övriga kursdeltagares redovisningar
 • Genomför samtliga webb-/hemuppgifter till fullo

Innehåll i respektive Kursmodul:

Kursmodul 1
Spelet
Grundförutsättningar i anfallsspel
Grundförutsättningar i försvarsspel
Planering
Fotbollsfys
Ett reflekterande ledarskap
Omställningar
Lärandemetoder

Kursmodul 2
Uppförandekod
Anfallsvapen
Kollektiva försvarsmetoder
Gruppens utveckling
Planering
Fysiska grundkvaliteter
Explosiva aktioner
Återhämtning mellan explosiva aktioner
Fotbollsmatchens psykologi
Positionsförsvar/Markeringsförsvar

Kursmodul 3
Fotbollsskador
Målvaktsspel
Förhindra och rädda avslut
Målsättning
Beteendefokus
Kost och prestation
Kollektiva anfallsmetoder
Organisation och planering
Komma till avslut och göra mål

Kursmodul 4
Planering
Fotbollsstyrka
Spelförståelse
Spelarens färdigheter – teknik
Fastlåst eller utvecklande tankesätt
Spelsystem

Kursmodul 5
Domarens uppgifter
Matchfixing
Spelsystem
Fasta situationer
Matchanalys
Planering – vecka mellan två matcher
Matchplan och coachning under match

Kursmodul 6
Utvecklingssamtal
Matchanalys live

Kursmodul 7
Fotbollsträning
Ledarskap, lärande och psykologi
Coachning under match
Fotbollsfys – Organisation och planering

Kursavgift: 15'000: -/deltagare

Plats: Stockholms Fotbollförbund, Västra Vägen 5 A i Solna

Ansökan: www.stff.se/kurser Senast 20 augusti 2018!

Frågor: Lars Åman 08-444 75 47 e-post