Nya nationella spelformer – införs 2019 i Stockholm

Vid Svenska Fotbollförbundets representationsmöte 2017 beslutades att nya nationella spelformer ska införas. Från och med 1 januari 2019 ska alla distrikts och förenings­arrangerade tävlingar och matcher använda de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomsfotboll.

Ett flertal distrikt har redan under 2018 börjat använda de nya spelformerna, men eftersom vårt distrikt är stort och med en hel del speciella förutsättningar kommer vi i Stockholm att börja använda de nya spelformerna den 1 januari 2019. Syftet med projektet Spelformer är att få fler att spela längre. Läs mer om Syfte och bakgrund.

Vi kommer att tillämpa de nya spelformerna i största möjliga mån. I vissa fall kommer vi att bli tvungna att söka dispens för att kunna genomföra vår enorma barn- och ungdomsverksamhet på de begränsade fotbollsytor som finns i vårt distrikt. En mer detaljerad information om vad som kommer att gälla i Stockholm under 2019 kommer till hösten.

Det finns fem olika spelformer, 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Här hittar du en folder per spelform där de viktigaste delarna beskrivs.

Spelformen 5 mot 5
Spelformen 7 mot 7
Spelformen 9 mot 9
Spelformen 11 mot 11

Eftersom Stockholms FF inte kommer att arrangera 3 mot 3-matcher har vi inte sammanställt någon egen informationsfolder för den spelformen.


På Svenska FF:s hemsida (fogis.se) kan du läsa deras presentation av spelformerna. Tänk på att vissa regler och tillämpningar är olika jämfört med foldrarna eftersom vi har tagit med de förändringar som väntas ske vid Svenska FF:s representationsmöte i höst..

Att tänka på:

  • 2019 kommer 14-åringar att spela med spelformen 9 mot 9
  • Förenings­arrangerade tävlingar och matcher måste använda de nya spelformerna
  • Stockholms FF kommer inte att arrangera 3 mot 3-matcher, men om någon förening gör det ska matcherna genomföras enligt de nya nationella spelformerna.

Läs mer om de nya nationella spelformerna hos Svenska FF