Barns och ungdomars villkor

För att fotbollen ska vara en attraktiv fritidssysselsättning för barn och ungdomar behöver förbund, föreningar och ledare ta hänsyn till varje individs förutsättningar och anpassa sig både efter spelarnas mognad men även efter samhällsutvecklingen. Urban Helsing som är forsknings- och utvecklingsansvarig hos Stockholms FF har svarat på några frågor om hur distriktet jobbar med den här frågan.

Har du några tips på hur man bäst anpassar verksamheten för unga spelare?

  • Lär känna barnet/ungdomen (människan) bakom spelaren för att skapa en relation. Detta gör att barnet/ungdomen känner sig trygga och vågar uttrycka sin mening.
  • Låt spelarna vara med och prata om planeringar och annat som rör deras verksamhet.
  • Instruera mindre och använd mer guided discovery där spelarna själva får hitta lösningar.

Vad är det första du tänker på när du hör riktlinjen barns och ungdomars villkor?

  • Att alltid utgå från barnen och ungdomarna när verksamheten planeras och genomförs.
  • Förstå att spelarna är människor där krav och motivation varierar över tid och oftast som en följd av annat än fotbollen.
  • Förstå att det är barn och ungdomar inte seniorer som spelar fotboll.

På vilket sätt arbetar distriktet med att anpassa verksamheten för barn och ungdomar?

  • Vi har genomfört utbildningar i Spelarutbildningsplanen och FSLL för alla föreningar samt erbjuder hjälp till de föreningar som önskar skapa egna planer.
  • Under hösten kommer vi att erbjuda utbildning i de nya spelformerna
  • I projektet Framtidens Fotbollsledare ger vi årligen 12 ungdomar en utbildning i allt från FSLL till föreningskunskap. En av deltagarna ingår nu i vår styrelse.

Mer om FSLL hittar du på Fotbollsportalen
SvFF:s nyhet om barns och ungdomars villkor
Läs mer om FSLL i Stockholm

Kontaktperson i distriktet för frågor som rör FSLL är Urban Helsing: 08-444 75 59, e-post