Tre att-satser röstades fram på "repskapet"

Den 6 mars höll Stockholm FF ett extra representantskapsmöte med anledning av en motion av Grödinge SK vid det ordinariemötet i november. Hårdare ID-koll, tre-domar-system vid avgörande matcher och öka antalet upp- och nedflyttade lag beslutade mötet att införa.

Vid det ordinarie representantskapsmötet i november hade Grödinge SK lämnat in en motion om en förändring i division 5-7 herrar. Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupps som skulle ta fram ett förslag till det extra representantskapsmötet.

Efter arbetsgruppens arbete föreslog styrelsen förändringar som i korta ordalag går ut på tre att-satser.

  • domarna skall utföra ID-kontroll på två spelare i vardera laget på samtliga matcher i herrar div. 4-7 samt damer div. 3-5.
  • en förening kan önska tredomarsystem till speciella matcher.
  • Upp- och nerflyttning ska ske enligt bifogat förslag. Det skulle innebära att fler lag åker ur div. 5 och div. 6, vilket gör att fler lag har möjlighet att flyttas upp. På så sätt får vi en större rotation i serierna och fler lag har mer att spela för i slutet av säsongen.

Votering vid extra representantskapsmötet 2018De två första punkterna röstades enhälligt igenom av de 45 röstberättigade föreningarna på mötet och ska börja gälla säsongen 2018. Vid den sista punkten blev röstsiffrorna 40-5 till att genomföra punkten och 39-6 till att den genomförs i år.

I förslaget fanns också ett stycke med hårdare straff för fusk och osportsligt uppförande. Styrelsen konstaterar att StFF:s tävlingskommitté har möjlighet att utdela en straffavgift om högst 25 000 kr för de föreningar som inte rättar sig efter gällande tävlingsbestämmelser.

Läs styrelsens hela förslag