Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Som vi har skrivit tidigare har Svenska Fotbollförbundet till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. I texten beskriver forsknings- och utvecklingsansvarig Urban Helsing hur vi i distriktet jobbar med frågan.

`

Urban Helsing ger svar på tre viktiga frågor som behandlar Fotbollens spela, lek och lär.

Varför ska föreningarna ha det här materialet som bas för barn- och ungdomsverksamheten?

– Riktlinjerna stödjer StFF:s vision "så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt" och ger förutsättningar att skapa en verksamhet som barn- och ungdomar vill vara en del av under lång tid.
– Tillsammans med SvFF:s spelarutbildningsplan ger det goda förutsättningar för att föreningens verksamhet skapar både trivsel och utveckling för alla.

Hur stöttar distriktet föreningarna i det arbetet?

– Samtliga styrelser har fått en grundläggande utbildning om innehåll och verksamhetstips i materialet samt tillgång till webbplatsen.
– Vid behov hjälper distriktet, i samarbete med Stockholmsidrotten, till med att genomföra utbildningar för ledare och föräldrar.
– Föreningarna har möjlighet att söka Idrottslyft för aktiviteter om FSLL.

Hur påverkar FSLL arbetet hos distriktet?

– FSLL är en naturlig del i distriktets ledarutbildningar.
– Distriktets verksamhet för barn- och ungdomsfotboll behöver stödja riktlinjerna i FSLL.
– Rekrytering och utbildning av personal, förtroendevalda och instruktörer – alla behöver stå bakom dessa värderingar.

Webbplatsen för FSLL finns här. Där hittar ni det grundläggande innehållet i både text och film. För att ta del av flera filmer behöver man köpa häftet med inloggning.

Ni kan även läsa mer om FSLL hos både Svenska Fotbollförbundet och hos StFF.

Kontaktperson i distriktet för frågor som rör FSLL är Urban Helsing: 08-444 75 59, e-post