Stockholms FF vill ha svar av våra politiker

Den 9 september är det dags att gå till valurnorna för att rösta fram vilka som ska bestämma i kommun, landsting och riksdagen. Stockholms FF vill ha svar av våra politiker om hur deras parti ser på fotbollen och dess nytta för samhället samt vilka satsningar som kommer att göras om deras parti vinner valet.

.

Under marsmånad skickar vi ut nedanstående tre frågor till alla partier i våra 22 kommuner. Efter att vi har fått in svaren kommer vi att sammanställa dessa och presentera på våra hemsidor www.stff.se och www.fotbollsyta.nu i april. Vi kommer även att skicka ut sammanställningen till våra föreningar.

Förhoppningsvis får vi svar om nya satsningar och investeringar, sen får vi hålla tummarna för att det inte bara blir tomma vallöften.

Frågorna som är skickade till våra politiker:

1) Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för:

  1. Folkhälsa (Skala 1-10)
  2. Integration (Skala 1-10)
  3. Jämställdhet (Skala 1-10)
  4. Social fostran (Skala 1-10)

Egna kommentarer:

2) Hur väl tycker du att den uppfattning Stockholms Fotbollförbund har över bristen på fotbollsplaner stämmer överens med den bild ditt parti har? (Skala 1-10)

Ge konkreta exempel på hur ditt parti tänker bidra till att fler fotbollsanläggningar byggs i er kommun.

3) Har ni andra förslag ni vill driva för att förbättra situationen för föreningar som bedriver ungdomsfotboll?

Om du själv vill skriva till din politiker kan du göra det på RF:s hemsida.