18-åring invald i StFF:s styrelse

Vid Stockholms FF:s årsmöte den 6 mars röstades valberedningens förslag till ny styrelseledamot, Emma Svensson, enhälligt fram av de 42 röstberättiga föreningar som närvarade.  Ledamoten Rickard Gutenberg hade avgått och Emma röstades fram i ett fyllnadsval.

Stockholms FF:s årsmöte nummer 101 i ordningen hölls den 6 mars i Folksamslokaler på Södermalm.

Ordförande Lars Ekholmer inledde mötet med en kort sammanfattning av året som gått och deklarerade årsmötet öppnat.

Christer Palin och Lars EkholmerUnder den inledande formalian valdes RF-juristen Christer Palin till mötesordförande. Christer styrde sedan mötet med van hand.

Vid genomgången av styrelse-, förvaltnings- och revisionsberättelserna informerade Lars Ekholmer om att efter upptäckten av de ekonomiska oegentligheterna som upptäcktes förra året har skulden sjunkit från 11 till 8,5 miljon kronor. Den tidigare revisionsbyrån har anmälts till Revisorsinspektionen, men det kan dröja uppåt ett år innan dom faller. Vad det gäller domen av den tidigare anställde som anmälts för brottet har åtalet inte börjat ännu. Den ekonomiska samrådsgrupp som tillsattes efter det inträffade kommer att finnas kvar även under 2018.

Emma SvenssonDen tidigare styrelsen med ordförande omvaldes. Ledamoten Rickard Gutenberg hade avgått och i ett fyllnadsval som ny ledamot röstades Emma Svensson 18 år från Lidingö in i styrelsen.

Till revisorer valdes Stefan Norell och Mikael Hoffsten med Josefine Fors och William Stannervik som suppleanter.

Vid valet av Valberedning var det ont om förslag från föreningarna, men förslag på två kvinnor togs snabbt fram av mötesdeltagarna. Ordförande Ola Danhard, Kurt Hofvenberg och Jimmy Jansson omvaldes, medan Annika Vikander och Ann Nerlich blev nyval.

Eftersom två tredjedelar av fotbollförbundens distriktsstyrelser är arvoderade föreslog Valberedning att även det största distriktets styrelse ska få ersätting för den tid de lägger ner. Förslaget på 20 000kr till ordförande och 5 000kr per ledamot per år röstades enhälligt igenom.

Styrelsen hade lagt ett förslag på stadgeändring där man max kan sitta i styrelsen eller en kommitté i max 12 år. Även här var mötet enhälliga. Denna ändring kommer att börja gälla från 2020.

De enda motionerna som hade kommit in var från Futsal Club Värmdö. Föreningen lades ned för en månad sedan, men övriga föreningar som hade skrivit under tog över motionen som innehöll sex punkter. Mötet följde styrelsen förslag och biföll två punkter. Dessa var:

  • StFF ska endast ge sanktion till inomhuscuper i hall under perioden 1/11 - 28/2 till de cuper som har futsalregler (med undantag för vedertagna justeringar för ungdomsfutsal).
  • StFF ska erbjuda tränarkurser i futsal för de som vill gå detta.

Övriga punkter kan du läsa här.

Jonas BodinEn av de sista punkterna på föredragningslistan var Styrelsens förslag till Strategier och Mål 2018-2022 samt förslag till verksamhetsplan och mål 2018 som presenterades av Jonas Bodin. Det förekom en del frågor innan förslagen röstades igenom.

Det var i stora drag vad som hände på årsmötet 2018. Så småningom kommer det officiella protokollet på hemsidan.